Akreditasyon Size Ne Sağlar?

Akreditasyon küreselleşen dünyada artık yalnızca gönüllülük esasına dayanan bir uygulama olmaktan çıkmış ve uygunluk değerlendirme kuruluşları için neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Sertifike olarak test, muayene ve her türden belgelendirme hizmetleri sağlayan kuruluşlara aşağıdaki standartlarda akreditasyon danışmanlığı hizmetleri sağlıyoruz.

 • EN ISO/IEC 17020 – Muayene
 • EN ISO/IEC 17021-1 – Kalite Sistem Belgelendirme
 • EN ISO/IEC 17024 – Personel Belgelendirme
 • EN ISO/IEC 17025 – Test Laboratuvarları
 • EN ISO/IEC 17065 – Ürün Belgelendirme
 • EN ISO/IEC 17029 – Geçerli Kılma ve Doğrulama

Akredite kuruluşlar, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Birliği (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliğinin (ILAC) aralarında imzalanan Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MRA ve MLA) çerçevesinde, yayınladıkları sertifika veya raporların, tüm dünyada geçerli olmasını sağlamaktadırlar. Akreditasyon, teknik gereklilikler açısından ortak bir çatı oluşturarak aslında uluslararası ticaretin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Öte yandan, akreditasyon sahibi kuruluşlar, kendi aralarındaki koordinasyon sayesinde teknik yeterliliklerini derinleştirmekte ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hizmet kalitesini artırmaktadır. Siz de hizmetlerinizi akredite etmek için Sertifike’den anahtar teslim modelinde hizmetler alabilirsiniz.

Neden Akredite Olmalısınız?

Gerçekleştirilen test, muayene ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili akredite olmanızı gerektiren kanun ve yönetmelikler epey yaygındır. En bilinen örneklerinden biri, Avrupa Birliği Komisyonu, ürünlerle ilgili teknik mevzuatlar oluşturarak, CE markalaması konusunda belgelendirme faaliyetleri göstermek isteyen Onaylanmış Kuruluşlar için akreditasyonu zorunlu kılmıştır.

Ürün belgelendirmesi gerçekleştiren kuruluşların EN ISO/IEC 17065 ve Muayene kuruluşlarının EN ISO/IEC 17020, Test laboratuvarlarının EN ISO/IEC 17025 standartlarında akredite olması Avrupa Birliği dışında da uluslararası ticarette rol alan ülkelerin tümünde, farklı yönetmelikler aracılığıyla zorunlu kılınmıştır. Akreditasyon bir kuruluşun, yetkinliğini ve hizmet kalitesini artırarak, uluslararası izlenebilirlik zincirine dahil eder. Bu sayede kuruluş gerçekleştirdiği faaliyetlerin, doğruluğunu ve güvenirliliğini de garantilemiş olur.

Notifikasyon ve Yetkilendirme

Ülkeler ve bir araya gelerek oluşturdukları uluslararası ticaret birlikleri (Avrupa Birliği, Körfez Ticaret Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği vb.), ekonomik operatörlerin ve üreticilerin ürün ticaretine ilişkin, teknik regülasyonlar aracılığıyla ortak bir dil oluşturarak, ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırlar.

Söz konusu bu teknik regülasyonların uygulanmasını ve hayata geçirilmesini Onaylanmış Kuruluş adı verilen ve belli bir kimlik numarasıyla hareket eden belgelendirme kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirir. Regülasyonlar, Onaylanmış Kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlerken, ülkelerdeki bakanlıklar ve yetkili otoriteler, bu Onaylanmış Kuruluşların denetimini ve yetkilendirmesini gerçekleştirir.

Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları, bu sebeple, kanunen zorunlu kılınmış teknik regülasyonlara göre hizmet sunmak için (Örneğin, CE belgesi, UKCA belgesi, EAC belgesi,, SASO sertifikası, FCC Belgesi) vb.) ürünün tabii olduğu yönetmelikteki yetkili bakanlıklar tarafından resmi olarak atanmalıdır. Bu atanma sürecine ‘notifikasyon’ ismi verilir ve kuruluş bir kimlik numarası verilerek Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiş olur.

Yerel otoriteler ve ticaret birlikleri dışında da uluslararası anlamda yaygın şekilde kabul edilen farklı belgelendirme programları mevcuttur. Uluslararası Elektroteknik Komitesinin (IEC)’nin geliştirdiği IEC ve IECEx sertifikasyon programları yasal bir zorunluluk olmasından bağımsız şekilde küresel anlamda prestiji yüksek ve yaygın şekilde bilinen programlar arasındadır. Özellikle Amerika’da ki standart geliştirici dernekler ve firmalar (ASTM, ASME, UL vb. gibi) dünya genelinde kabul gören sertifikasyon programları yaratabilmektedir.

Sertifike olarak, talep eden kuruluşlara, yalnızca akreditasyonla sınırlı kalmayan, bu yenilikçi hizmetimizle onaylanmış kuruluş danışmanlığı da sağlıyoruz.

Aşağıda Notified Body olabilmek için danışmanlık hizmeti alabileceğiniz yönetmelikler ve sertifikasyon programlarından bazılarını bulabilirsiniz;

 • Avrupa Birliği – CE Belgelendirme
 • Suudi Arabistan – SASO ve Q Mark Sertifikasyonu
 • Körfez Ticaret Birliği – G Mark Sertifikasyonu
 • İngiltere ve Birleşik Krallık Ülkeleri – UKCA Sertifikasyonu
 • IECEx Sertifikasyonu

Akreditasyon ve Notifikasyon Danışmanlığı

Sertifike olarak, uzun yıllara dayanan, sayısız standart ve çok sayıda farklı ürün belgelendirme programındaki akreditasyon deneyimimizi sunduğumuz akreditasyon ve notifikasyon danışmanlığı hizmetleriyle talep eden kuruluşlarla paylaşıyoruz. Hizmet kapsamında, aşağıdaki aşamalarda kuruluşların süreçlerini yürütmelerinde onlara rehberlik ediyor, gerekli eğitimleri düzenliyor ve gerekli tüm hazırlıkları tamamlıyoruz.

Doküman Taraması:

Kuruluşun akredite olmak istediği alanla ilgili yönetmelikler, rehberler ve standartların belirlenmesi ilk aşamadır. Dış Kaynaklı dokümanların listesi oluşturularak, ilgili dokümanlar edinilir ve doküman okumaları gerçekleştirilir. Sertifike uzmanları, sizler için bu taramayı yaparak, gerekliliklerin belirlenmesini ivedi şekilde tamamlar.

Eğitimlerin Düzenlenmesi:

Akredite kuruluşlarda çalışan personellerin, ilgili akreditasyon standardı hakkında bilgi sahibi olması, özellikle de teknik ve kilit rollerde görev yapan kişilerin akreditasyon kavramını çok iyi kavramış olması gerekmektedir. Sertifike’de, akreditasyon standartlarının tümünde uygulamalı eğitimler düzenleyerek, ekibinizin teknik anlayışını geliştiririz.

Dokümanların Hazırlanması:

Tüm akreditasyon standartlarında ortak gereklilikler mevcuttur. Bunların başında da, kalite yönetim sisteminin bazı temel unsurlarının işletilmesi gerekmektedir. Sertifike olarak, akreditasyon sürecinde ihtiyacınız olarak, el kitapları, şemalar, prosedürler, talimatlar, raporlar ve formlar gibi sıralanabilecek her türden dokümanlarınızı hızlı şekilde tamamlıyor ve kuruluşlar gereksiz gecikmelerden koruyoruz.

Personellerin Vasıflandırılması:

Personel yeterliliği tüm akreditasyon sistemlerinde en kritik olgulardan birisidir. Akredite kuruluşlarda organizasyon şeması, üst yönetimden başlayarak, tüm personele yayılacak şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, kuruluş içerisindeki görev, yetki ve yeterlilik kritlerlerini belirlemek önem arz etmektedir. Sertifike olarak, personellerinizin yetkinliğinin derinleşmesini sağlayacak teknik eğitimler, sınavlar, gözlemler ve vasıflandırma süreçlerinde sizi sonuca götürecek çözümler üretiyoruz.

Proje Demo Dosyalarının Oluşturulması:

Prosedür ve dokümanlarda tarif edilen, uygunluk değerlendirme süreçlerinin işletilmesi gerekmektedir. Kuruluşlar, gerçekleştirmek istediği faaliyetleri, sanki gerçekten akredite olmuşçasına işleterek, kendi kurmuş olduğu sistemi gözden geçirme şansı elde ederler. Bu aşamada, sizler için dokümanları oluşturan Sertifike uzmanları, demo dosyaların oluşturulması ile ilgili gerekli eğitim ve koordinasyonu sağlar.

İç Denetim:

Kuruluş, akreditasyon denetiminden önce kendi iç sistematiğini gözden geçirmelidir. Bu aşamada, vasıflandırılmış personellerin sözlü mülakatlar da dahil olmak üzere, kalite sisteminin tüm unsurlarının, Sertifike’nin geniş uzman havuzundan objektiflik ilkesine dayanarak seçilmiş baş denetçiler tarafından denetlenmesini sağlarız. Bu şekilde akreditasyon denetiminden önce firmanın tüm eksiklerini gidermiş oluruz.

Her ne kadar akreditasyon hazırlık süreci, akredite olunan alan ve sektörle ilgili farklılıklar gösterse de temel unsurlar yukarıdaki şekildedir. Kuruluşun, hali hazırda gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme ve test faaliyetlerine bağlı olarak, yeni yatırımlar, cihaz satın alımları veya iş geliştirmeler de danışmanlık hizmetlerimiz esnasında tasarlanabilmektedir.

Bu aşamadan sonra, artık kuruluş akreditasyon başvurusunu rahatlıkla yapabilir durumdadır. Akreditasyon denetiminin planlanmasından, denetim sonrası gerekli olması durumunda, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesine kadar ki tüm süreçte size rehberlik ediyoruz.

Sertifike olarak, uluslararası izlenebilirliğe sahip akreditasyon birlikleri (EA, IAF, ILAC) altında faaliyet gösteren kuruluşlardan talep edebileceğiniz akreditasyonlarda yanınızdayız.

 • Notifikasyon: Ürün belgelendirme (CE markası, UKCA markası, G mark, SASO Belgesi vb.) alanında faaliyet göstermek isteyen kuruluşları, akreditasyon tamamlandıktan sonra ikincil bir onay aşaması gerekmektedir. Bu süreçte, söz konusu teknik yönetmelikte Onaylanmış Kuruluş atamak için yetkili otoriteye başvuru dosyasının hazırlanması ile başlayan ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının yayınlanması ile sonuçlandırdığımız hizmetlerimizden siz de faydalanın.