ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 Nedir?

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) olarak tanınan uluslararası bir standarttır. Kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine, çevresel etkilerini azaltmalarına ve çevre düzenlemelerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak bir çerçeve sunar.

İşte ISO 14001'in bazı temel gereklilikleri:

  1. Çevre Politikası: ISO 14001, kuruluşların çevre koruma ve ilgili yasal gereksinimlere uyumu belirten bir çevre politikası geliştirmelerini zorunlu kılar.
  2. Planlama: Kuruluşlar, çevresel etkilerini ve sonuçlarını belirlemeli, ilgili yasal gereksinimleri belirlemeli ve önemli çevresel konuları ele almak için çevresel amaçlar ve hedefler belirlemelidir.
  3. Uygulama: Bu, kuruluşun çevresel hedeflerine ulaşmak için gerekli süreçleri ve prosedürleri uygulamayı içerir.
  4. İzleme ve Ölçme: Kuruluşların çevresel performanslarını düzenli olarak izlemesi ve ölçmesi gerekmektedir.
  5. Uyum Değerlendirmesi: ISO 14001, kuruluşların belirli yasal ve diğer gereksinimlere uyumluluğunu periyodik olarak değerlendirmelerini ve uyumsuzluk tespit edilirse düzeltici önlem alınmasını gerektirir.
  6. Yönetim Gözden Geçirme: Üst yönetim, kuruluşun çevre yönetim sisteminin etkinliğini, uygunluğunu, yeterliliğini ve kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumluluğunu periyodik olarak gözden geçirmelidir.
  7. Sürekli İyileştirme: ISO 14001, çevresel performansta sürekli iyileştirmenin önemini vurgular.

 

ISO 14001 sertifikası, bir kuruluşun çevresel sorumluluk ve etkili çevre yönetimine bağlı olduğunu paydaşlara, müşterilere ve halka gösterir. Kuruluşlara itibarlarını artırma, maliyetleri azaltma ve pazarda rekabet avantajı elde etme konusunda yardımcı olmaktadır.