Kaynaklı imalat, birçok endüstride önemli bir süreçtir ve ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı ve güvenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kaynaklı imalatın uygunluk değerlendirmesi, ürünlerin ve süreçlerin belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

Sertifike olarak, deneyimli kaynak mühendisi kadromuzla kaynaklı imalatta ihtiyaç duyabileceğiniz danışmanlık ve belgelendirme konularında anahtar teslim modelindeki hizmetlerimizden siz de faydalanın.

Kaynaklı imalat, birçok endüstride önemli bir süreçtir ve ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı ve güvenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kaynaklı imalatın uygunluk değerlendirmesi, ürünlerin ve süreçlerin belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

Sertifike olarak, deneyimli kaynak mühendisi kadromuzla kaynaklı imalatta ihtiyaç duyabileceğiniz danışmanlık ve belgelendirme konularında anahtar teslim modelindeki hizmetlerimizden siz de faydalanın.

Kaynaklı İmalat Belgeleri

 • EN 1090
 • Basınçlı Ekipmanlar PED
 • EN ISO 3834
 • EN 15085
 • WPQR
 • Kaynakçı Sertifikasyonu

EN 1090, EN ISO 3834 ve EN 15085 gibi önemli standartları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.

EN 1090 Çelik Konstrüksiyonlar

EN 1090, yapısal çelik ve alüminyum ürünlerin üretimi ve montajı için belgelendirme gereksinimlerini ve kurallarını içeren bir Avrupa standartlar serisidir. Bu standart serisi, ürünlerin ve yapıların güvenliğini ve uygunluğunu sağlamak amacıyla inşaat endüstrisinde kullanılır. EN 1090 belgelendirmesi, çelik ve alüminyum yapısal ürünlerin uygun tasarım, üretim ve montaj süreçlerini garanti etmeye yöneliktir.

Anahtar Unsurlar:

Belgelendirme Sınıfları:

EN 1090 standart serisi, çeşitli yapısal çelik ve alüminyum ürünler için farklı belgelendirme sınıflarını tanımlar. Bu sınıflar, ürünlerin karmaşıklığına ve kullanım alanına bağlı olarak değişir. Belirli bir sınıfın gereklilikleri, tasarım, üretim, montaj ve denetim süreçlerini içerir.

 

İmalat Kontrolü:

EN 1090 belgelendirmesi, ürünlerin uygun şekilde üretildiğini ve imalat süreçlerinin gerekli standartlara uygun olduğunu belgelemeyi amaçlar. Bu, imalat atölyelerinin ve tesislerinin düzenli olarak denetlenmesini gerektirebilir.

Kalite Yönetim Sistemi:

EN 1090 belgesi almak isteyen işletmelerin, üretim süreçlerini belirli bir kalite yönetim sistemi (genellikle ISO 9001) çerçevesinde yönetmeleri gerekebilir.

Teknik Belgeler:

Ürünlerin uygunluğunu belgelemek için teknik belgeler gereklidir. Bu, tasarım belgeleri, üretim prosedürleri, kaynak prosedürleri ve diğer ilgili dokümantasyonu içerebilir.

İzlenebilirlik:

EN 1090 belgelendirmesi, ürünlerin her aşamasının izlenebilirliğini sağlamayı gerektirir. Bu, ürünlerin üretiminden başlayarak montajına kadar olan tüm süreçlerin kayıt altına alınmasını içerir.

CE İşareti:

EN 1090 belgelendirmesi, ürünlerin CE işareti ile işaretlenmesini gerektirir. Bu, ürünlerin uygunluğunu ve güvenliğini Avrupa Birliği pazarında belirli bir standarda uygun olarak onaylar.

EN 1090 belgelendirmesi, inşaat projelerinde kullanılan yapısal çelik ve alüminyum ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak amacıyla önemlidir. Bu standart, inşaat sektöründe çalışan şirketler için zorunlu olabilir ve ürünlerin ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir rol oynar. Belgelendirmeyi elde etmek, işletmelerin ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir şekilde sunmalarına yardımcı olabilir.

EN ISO 3834: Kaynaklı İmalat Kalitesi Standartları

EN ISO 3834, kaynaklı imalatın kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi standarttır. Bu standartlar, kaynak süreçlerinin tüm aşamalarında uygunluğu sağlamak amacıyla kullanılır. Bu aşamalar şunları içerir:

 • Tasarım: Ürün tasarımı sırasında kaynak işleminin uygunluğunun sağlanması.
 • Malzeme Seçimi: Uygun kaynak malzemelerinin seçimi ve belirli gereksinimlere uyum.
 • Kaynak Süreci: Kaynak işlemi ve operatörlerin uygunluğu.
 • Kontrol ve Belgelendirme: Kalite kontrol süreçleri ve belgelendirme gereksinimleri.

EN ISO 3834, bu aşamalarda uygunluğun sağlanması için talimatlar ve gereksinimler sunar ve kalite yönetim sistemlerini tanımlar.

2. EN 15085: Raylı Taşımacılık Sektörü İçin Kaynak Uygulamaları Standartları

EN 15085, özellikle demiryolu taşımacılık sektöründe kullanılan demiryolu araçlarının ve parçalarının üretiminde kullanılan kaynak işlemleri için bir dizi standart içerir. Bu standartlar, raylı taşımacılık endüstrisindeki güvenlik ve kalite gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. EN 15085, kaynaklı bileşenlerin belirli bir kalite standardına uygunluğunu sağlamak için tasarım, üretim, test ve sertifikasyon aşamalarını ele alır.

Uygunluk değerlendirmesi süreci şunları içerebilir:

 • İlgili standartların belirlenmesi: Ürün veya süreç için geçerli olan standartların tanımlanması.
 • Kaynak işleminin belgelendirilmesi: Kaynak süreçlerinin uygunluğunun belgelenmesi, operatörlerin yetkilendirilmesi ve gereksinimlere uygun eğitimlerin sağlanması.
 • Kalite kontrol ve izleme: Ürünlerin üretimi sırasında kalite kontrol süreçlerinin kurulması ve uygulanması.
 • Belgelendirme: EN ISO 3834 ve EN 15085 gibi standartlara uygunluğun resmi olarak belgelendirilmesi.

Sonuç olarak, EN ISO 3834 ve EN 15085 gibi standartlar, kaynaklı imalatın kalitesini artırmak ve ürünlerin uygunluğunu sağlamak için önemli araçlardır. Bu standartlara uygunluk, ürün güvenliği, dayanıklılık ve pazar kabulünü artırabilir, bu nedenle kaynaklı imalat işletmeleri için kritik bir rol oynar.

Siz de EN ISO 3834 ve EN 15085 standartlarında ihtiyaç duyduğunuz teknik hizmetlerimizden faydalanın.

EN 15614-1 WPQR (Kaynak Performansı Kalifikasyon Kaydı):

EN 15614-1, kaynak işlemlerinin kalifikasyonu ve belgelendirilmesi için bir prosedürdür. WPQR, bir kaynak işlemi için bir kaynakçının veya bir kaynak operatörünün yeterliliğini ve yetkinliğini belgelemek amacıyla kullanılır. Aşağıda bu standartın temel unsurları bulunmaktadır:

 • Test Numuneleri: Kaynak işleminin kalifikasyonu için laboratuvar testleri yapılır. Bu testler, kaynak işleminin kaynakçı tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini ve belirli standartlara uygun olduğunu gösterir.
 • Kalifikasyon Raporu: Test sonuçlarına dayalı olarak bir kalifikasyon raporu hazırlanır. Bu rapor, kaynak işleminin ayrıntılı bilgilerini ve onaylanmış parametreleri içerir.
 • WPQR Sertifikası: Başarılı bir kalifikasyon sonrasında, kaynak işleminin WPQR sertifikası verilir.

EN 15614-1 WPQR, kaynak işlemlerinin güvenliği ve kalitesini sağlamak amacıyla kullanılır ve bir kaynak işlemi veya kaynak operatörü için resmi bir belge sunar.

Bu standartlar, kaynaklı imalat süreçlerinin düzenlenmesi ve kalitesinin sağlanması için önemlidir ve endüstrinin güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.

 • Kaynak Prosedür Belgesi (WPS): Kaynak işlemi için bir prosedür belgesi olan WPS, belirli bir kaynak işleminin nasıl yapılacağını, hangi parametrelerin kullanılacağını ve malzemelerin ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini tanımlar. Bu, kaynak işleminin tekrarlanabilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

EN ISO 9606-1 Kaynakçı Sertifikasyonu:

EN ISO 9606-1, kaynakçıların yeterliliğini belgelemek için kullanılan bir standarttır. Bu standart, kaynakçıların belirli bir kaynak işlemi için uygunluğunu ve yetkinliğini göstermek amacıyla kaynak testlerini içerir. İşte bazı temel unsurlar:

 • Kaynak Testleri: Kaynakçılar, belirli bir kaynak işlemi için uygunluğunu göstermek için kaynak testlerine tabi tutulur. Bu testler, kaynak işlemi yapma yeteneklerini ve becerilerini değerlendirir.
 • Sertifika Verme: Başarılı bir kaynak testi sonrasında, kaynakçılara EN ISO 9606-1’e uygun sertifikalar verilir. Bu sertifikalar, kaynakçıların belirli bir işlemi güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini gösterir.
 • Sertifikanın Geçerliliği: Kaynakçı sertifikaları 5 yıl boyunca geçerlidir ve yıllık aralıklarla yeniden değerlendirme gerektirebilir.