2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği, Avrupa Birliği'nin gübre ürünlerine ilişkin düzenlemelerini kapsayan önemli bir belgedir. Bu yönetmelik, gübre ürünlerinin piyasaya sürülmesi, etiketlenmesi ve kullanımıyla ilgili birçok önemli kriteri içermektedir. Ürünlerin güvenliği, kalitesi ve çevresel etkileri gibi konuları ele almaktadır.

2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği, geniş bir yelpazedeki gübre ürünlerini kapsar. Bu yönetmelik, bitki besin maddeleri, bitki büyüme düzenleyicileri, toprak düzenleyicileri ve organik gübreler gibi çeşitli gübre ürünleri türlerini içerir. Ayrıca, yüksek oranda tehlikeli maddeler içeren veya toksik atıklardan elde edilen gübreler gibi özel kategorilere de odaklanır.

Yönetmelik, bu ürünlerin piyasaya sürülmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması ve kullanımıyla ilgili genel gereksinimleri belirler. Ürünlerin bileşimi, etiketleme ve reklam talepleri, izlenebilirlik, izleme ve değerlendirme gereksinimleri gibi konuları düzenler. Ayrıca, çevresel ve insan sağlığına ilişkin önlemler de içerir.

Sertifike olarak, müşterilerimize kusursuz belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği kapsamında sunduğumuz danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerimizle, işletmenizi güçlendirmek ve uluslararası standartlara uyum sağlamak için yanınızdayız.

Bu yönetmelik, gübre endüstrisinde faaliyet gösteren tüm paydaşları kapsar ve gübre ürünlerinin güvenliği, kalitesi ve etkinliği konularında AB içinde bir standart oluşturur. Bu nedenle, gübre ürünleri üreten, ithal eden, dağıtan veya kullanan tüm işletmeler bu yönetmelik altında düzenlemelere tabidir.

Yönetmeliğe uygunluğu sağlayan ekonomik operatörler, süreç sonunda ürünlerin CE markası iliştirme hakkını elde ederler. CE Markası ürünün, Avrupa Birliği sınırları içerisinde serbest şekilde piyasaya arz edilmesini sağlar. Yalnızca 2019/1009/EU yönetmeliğine göre CE belgesi almaya hak kazanan üreticiler, ürünlerinde CE etiketi kullanabilmektedir.

Sertifike’de, gübre ürünleri endüstrisindeki değişen ve gelişen düzenlemelere uyum sağlamanıza yardımcı olmak için uzman ekibimizle birlikte çalışıyoruz. 2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği'nin getirdiği gereklilikleri anlamanıza ve işletmenizin bu standartlara uygunluğunu sağlamanıza destek oluyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, işletmelerini daha rekabetçi hale getirmelerine yardımcı oluyoruz.

Yönetmeliği Kapsamı

2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği ürünün hammaddelerine ve kullanım amacına dayanarak ürünlerin sınıflandırmasını belirler. Yönetmelikte toplamda 7 adet Ürün Kullanım Kategorisi (Product Function Category -PFC) ve 11 adet Bileşen Malzeme Kategorisi (Component Material Category – CMC) bulunmaktadır.

Ürün Kullanım Kategorileri (PFC)
 1. Gübreler: Organik gübreler, inorganik gübreler ve organo-mineral gübreler gibi çeşitli gübre türlerini içeren bir kategoridir. Bu ürünler bitkilere temel besin maddeleri sağlayarak büyümeyi teşvik eder ve mahsul verimini artırır.

 2. Kireçleme Malzemeleri: Toprağın pH seviyelerini ayarlamak için kullanılan maddelerdir, genellikle toprak alkalinliğini artırmaktadır. Bu malzemeler toprağın asiditesini nötralize etmeye ve bitkilere besin maddelerinin daha iyi emilimine yardımcı olur.

 3. Toprak Düzenleyicileri: Toprak yapı, su tutma ve havalandırma gibi özelliklerini iyileştiren ürünlerdir. Toprağın verimliliğini artırabilir ve bitkisel besin alımını ve kök gelişimini artırarak daha sağlıklı bitki büyümesini teşvik edebilir.

 4. Besiyeri: Besiyeri, bitkilerin kaplar veya kontrol edilen ortamlarda yetiştirilmesi için kullanılan malzemelerdir. Bu ortamlar bitkilere destek, nem ve besin maddeleri sağlar.

 5. Ureaz İnhitibitörleri: Ureaz inhibitörleri, gübrelerde üreanın toprakta amonyağa dönüşümünü yavaşlatmak için kullanılan katkı maddeleridir. Bu, nitrojen kayıplarını buharlaşma yoluyla azaltır ve bitkilerin nitrojen kullanım verimliliğini artırır.

 6. Bitki Biyostimülanları: Bitki biyostimülanları, çeşitli fizyolojik mekanizmalar aracılığıyla bitki büyümesini, gelişimini ve stres toleransını artıran ürünlerdir. Bu ürünler amino asitler, yosun özleri veya humik asitler gibi maddeler içerebilir.

 7. Gübreleme Ürünü Karışımları: Bu kategori, farklı gübre ürünlerinin veya gübrelerin, toprak düzenleyicilerinin veya katkı maddelerinin karışımlarını içerir.
Bileşen Malzeme Kategorileri (CMC)

(AB) 2019/1009 Yönetmeliği gübre ürünleri üzerinde belirtilen Bileşen Malzeme Kategorileri (CMC), gübre ürünlerinde kullanılabilecek malzeme türlerini tanımlar. Bu kategoriler, gübre ürünlerinin bileşimini sınıflandırmak ve düzenlemek için yardımcı olur.

İşte Bileşen Malzeme Kategorilerine genel bir bakış:

 1. İşlenmemiş Malzeme Maddeleri ve Karışımları: Bu kategori, önemli bir işlemden geçmemiş ham maddeleri içerir ve doğrudan gübre ürünlerinde kullanılabilir. Mineraller, doğal cevherler ve ham organik malzemeler gibi maddeleri kapsar.

 2. Bitkiler, Bitki Parçaları veya Bitki Özleri: Bitkilerden elde edilen malzemeler, bütün bitkiler, bitki parçaları (yapraklar, saplar veya kökler gibi) ve bitkilerden elde edilen özler bu kategoriye girer. Bu malzemeler, besin içeriği veya diğer faydalı özelliklerinden dolayı kullanılabilir.

 3. Kompostlar: Kompostlar, mikrobiyal aktivite yoluyla parçalanmış ve kısmen parçalanmış organik malzemelerdir. Organik madde ve besin maddeleri bakımından zengindirler, bu nedenle toprak iyileştirmeleri ve gübre ürünlerinin bileşenleri olarak değerlidirler.

 4. Taze Mahsul Sindirim Ürünleri: Bu kategori, taze mahsullerin sindiriminden elde edilen malzemeleri içerir, bu malzemeler mahsul artıkları veya tarımsal işlemlerden elde edilen yan ürünler olabilir. Bu malzemeler, gübre ürünlerinde kullanılmak üzere uygun olan besin maddeleri ve organik madde içerebilir.

 5. Taze Mahsul Sindirimi Dışında Sindirilen Malzemeler: Bu kategori, taze mahsuller dışındaki organik maddelerin sindiriminden elde edilen malzemeleri içerir, bu malzemeler hayvan gübresi veya gıda atıkları gibi olabilir. Bu malzemeler, biyogaz ve digestat üretmek için anaerobik sindirime tabi tutulurlar, bu da gübre bileşenleri olarak kullanılabilir.

 6. Gıda Endüstrisi Yan Ürünleri: Bu kategori, gıda işleme ve üretimi sırasında oluşan yan ürünleri kapsar, bu yan ürünler harcanmış tahıllar, meyve posası veya süt suyu gibi olabilir. Bu yan ürünler, gübre ürünlerinde kullanılmak üzere uygun olan besin maddeleri veya organik madde içerebilir.

 7. Mikroorganizmalar: Bakteriler, mantarlar ve algler de dahil olmak üzere mikroorganizmalar, gübre ürünlerindeki benzersiz rollerinden dolayı ayrı ayrı sınıflandırılır. Faydalı mikroorganizmalar, toprak verimliliğini ve bitki büyümesini artırmak için biyogübre veya biyostimülanlar olarak kullanılabilir.

 8. Besin Polimerleri: Zamanla besin maddelerini yavaşça salmak için tasarlanmış polimerler bu kategoriye girer. Bu polimerler, besin verimliliğini artırmaya ve besin kayıplarını sızma veya buharlaşma yoluyla azaltmaya yardımcı olur.

 9. Besin Polimerleri Dışındaki Polimerler: Bu kategori, besin salımı dışındaki amaçlar için kullanılan polimerleri içerir, bu amaçlar arasında toprak düzenleme veya nem tutma yer alabilir. Bu polimerler, gübre ürünlerinin fiziksel özelliklerini veya performansını artırmak için eklenebilir.

 10. 2009/106/EC Yönetmeliği Uyarınca Türetilen Ürünler: İnsan tüketimi için tasarlanmayan hayvansal yan ürünlerden elde edilen malzemeler bu kategoriye girer. Bu malzemeler, gübre ürünlerinde kullanılmak üzere uygun olan işlenmiş hayvansal proteinler veya yağlar içerebilir.

 11. 2008/98/EC Direktifi Kapsamındaki Yan Ürünler: Atık yönetimi hakkındaki 2008/98/EC Direktifi kapsamında yan ürün olarak sınıflandırılan malzemeler bu kategoriye girer. Bu malzemeler, endüstriyel işlemlerden veya atık akışlarından elde edilen kalıntıları içerebilir ve gübre ürünlerinde kullanılmak üzere uygundur.
2019/1009/EU Gübre Ürünleri Yönetmeliği kapsamında belgelendirme süreci nasıl ilerler?

AB Yönetmeliği 2019/1009 kapsamında gübre ürünleri için sertifikasyon süreci aşağıdaki adımlarına göre ilerlemektedir.

 1. Ürün Kategorisinin Değerlendirilmesi: İlk adım, gübre ürünü için uygun Ürün Fonksiyon Kategorisi (PFC) ve Bileşen Malzeme Kategorisi (CMC) 'nin belirlenmesidir. Bu sınıflandırma, ilgili sertifikasyon modülünün seçilmesine ve ürüne uygulanabilir özel gereksinimlerin anlaşılmasına yardımcı olur.
 2. Sertifikasyon Modülünün Seçimi: Belirlenen PFC ve CMC'ye dayanarak, uygun sertifikasyon modülü, yönetmelikte sunulan seçeneklerden seçilir. Sertifikasyon modülleri, dahili üretim kontrolü, tip inceleme sertifikası, dahili üretim kontrolüne dayalı uygunluğu doğrulama ve üretim süreci için kalite yönetim sistemi gibi içerir.

Gübre ürünlerine ilişkin 2019/1009 sayılı AB yönetmeliğinde tanımlanan modüller aşağıda listelenmiştir:

A Modülü - İç üretim kontrolü

A1 Modülü - İç üretim kontrolü ve denetlenen ürün testi

B Modülü - Tip inceleme sertifikası

C Modülü - İç üretim kontrolüne dayalı tip uygunluğu

D1 Modülü - Üretimin Prosesinin Kalite Yönetim Sistemi

 1. Teknik Dosyanın Hazırlanması ve Sunulması: Üretici veya ekonomik operatör, AB Yönetmeliği 2019/1009'un gereksinimlerine uygunluğu gösteren dokümanları hazırlar. Bu dokümanlar genellikle teknik özellikler, test raporları, kalite kontrol prosedürleri ve diğer ilgili bilgileri içerir.

 2. Uygunluk Değerlendirmesi: Seçilen sertifikasyon modülüne bağlı olarak, uygunluk değerlendirme süreci gerçekleştirilir. Bu, yerinde denetimleri, ürün testlerini, belge incelemesini ve kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesini içerebilir.

 3. Sertifika Yayını: Uygunluk değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Belgelendirme kuruluşu, gübre ürününün AB Yönetmeliği 2019/1009'un gereksinimlerine uygun olduğunu ve Avrupa Birliği içinde piyasaya sürülmeye uygun olduğunu doğrulayan uygun sertifikayı üreticiye veya ekonomik operatörüne verir.

 4. CE Markalaması: AB Yönetmeliği 2019/1009 kapsamında sertifika alan ekonomik operatörler, ürünlerine CE işaretini iliştirebilirler. CE markası, AB gereksinimlerine uygunluğu belirtir ve ürünlerin AB içinde serbestçe dolaşımına olanak sağlar.

 5. Periyodik Uygunluk İzleme: Sertifikasyondan sonra, periyodik uygunluk izlemesi, düzenleyici otoriteler veya sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenleyici gereksinimlere sürekli uyumun kontrolü için yapılabilir. Bu, periyodik denetimler, ürün örneklemelerini ve belge incelemelerini içerebilir.

 6. Yenileme: AB Yönetmeliği 2019/1009 kapsamında verilen sertifikaların geçerlilik süreleri olabilir ve periyodik yeniden değerlendirme ile yenilenmesi gerekebilir. Üreticiler ve ekonomik operatörler, sertifikasyonu korumak ve ürünlerinin pazarlamasına devam etmek için düzenleyici gereksinimlere uyumu sürdürmelidir.

Genel olarak, AB Yönetmeliği 2019/1009 kapsamında gübre ürünleri için sertifikasyon süreci, AB pazarına yerleştirilen gübre ürünlerinin güvenliğini, kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak için kapsamlı bir değerlendirme ve belgelendirme gerektirir.