2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nde basınçlı ekipmanların serbest dolaşımını sağlamak, insan sağlığı ve çevre koruması için gerekli güvenlik düzenlemelerini getirmek amacıyla çıkarılmış bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinde uygulanmaktadır ve ürünlere CE etiketi iliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Yönetmelik, basınçlı ekipmanların tasarımı, imalatı, testi, belgelendirilmesi ve pazarlanması konularında standartlar belirler. Basınçlı ekipmanlar; buhar kazanları, basınçlı kaplar, boru hatları, valfler, basınçlı ekipman parçaları, basınçlandırılmış gaz tüpleri, yangın söndürme cihazları, hidrolik ve pnömatik silindirler ve diğer benzeri ekipmanları kapsar.

2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği – Pressure Equipment Directive (PED)

2014/68/AB PED Yönetmeliği, basınçlı ekipmanların tasarımı, imalatı, montajı ve kullanımında insan sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin asgari gereksinimleri belirler. Bu gereksinimler, ekipmanların belgelendirilmesi ve piyasaya sürülmesi öncesinde ilgili Onaylanmış Kuruluşlar tarafından denetlenir ve belgelendirilir.

Sertifike olarak, sizlere kalite sisteminin kurulması, kaynakçı sertifikasyonu ve kaynak yöntem onaylarının aldırılması ve belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanması için tüm aşamalarda üreticilere danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri sağlamaktayız.

Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği, üreticilere uygunluk değerlendirmesi yapmak için seçenekler sunar. Ürünün kullanım amacı, basınç, hacim ve içinde kullanılacak akışkan gibi bilgilere dayanarak, ürünlerin sınıflandırılması yapılır ve yönetmelikteki kategorisi belirlenir. Ürünlerine CE etiketi iliştirmek isteyen üreticiler, ürünlerinin risk sınıflarına göre yönetmelikte yer alan toplamda 4 farklı kategoriden birine göre belgelendirebilirler. Üreticiler tarafından en sık seçilen modüller aşağıdaki şekildedir.

 • Modül A: İç denetim
 • Modül B: Tip muayenesi
 • Modül C1: Seri üretim tip muayenesi
 • Modül C2: Üretim kontrolü
 • Modül D: Ürün kalite güvencesi
 • Modül E: Üretim sürecinin kalite güvencesi
 • Modül F: Üretim kalite güvencesi son inceleme
 • Modül G: Birim onayı
 • Modül H: Kalite güvencesine dayanan tipe uygunluk
 • Modül H1: Tam kalite güvencesine dayanan tipe uygunluk

Yönetmelik Kapsamındaki Ürünler

Basınçlı ekipmanlar, genellikle sıvılar, gazlar veya buharları saklamak, taşımak veya işlemek için kullanılan mekanik veya elektronik cihazlardır. Bu ekipmanlar, birçok endüstriyel işlemde ve uygulamada yaygın olarak kullanılır ve çeşitli amaçlara hizmet eder. İşte bazı basınçlı ekipmanların örnekleri:

Kompresörler:

Kompresörler, gazları sıkıştırmak ve yüksek basınçlı hava veya gaz üretmek için kullanılan makinelerdir. Klima sistemleri, endüstriyel işlemler, ve enerji üretimi gibi birçok uygulamada bulunurlar.

Kazanlar:

Kazanlar, suyu ısıtmak ve buhar üretmek için kullanılan basınçlı kaplardır. Buhar türbinleri veya ısıtma sistemleri gibi enerji üretimi ve ısınma işlemlerinde yaygın olarak kullanılırlar.

Basınçlı Kaplar:

Basınçlı kaplar, genellikle sıvı veya gazları saklamak veya taşımak için kullanılır. Bu kaplar, çeşitli boyutlarda ve amaçlara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Tüpler ve Borular:

Basınçlı gazları veya sıvıları taşımak için kullanılan tüpler ve borular, endüstriyel gazlar, su, yağlar ve diğer akışkanları iletmek için kullanılır.

Basınçlı Filtreler:

Kimyasal işlemlerde ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan basınçlı filtreler, katı parçacıkları veya diğer kirleticileri ayırmak için kullanılır.

Hidrolik Sistemler:

Hidrolik sistemler, sıvı basınç kullanarak mekanik güç üreten sistemlerdir. İş makineleri, vinçler ve otomobiller gibi birçok uygulamada bulunurlar.

Pompa Sistemleri:

Pompa sistemleri, sıvıları yüksek basınçla taşımak veya sıvıların hareketini sağlamak için kullanılır. Sulama, kimya endüstrisi ve su temini gibi birçok alanda kullanılırlar.

Basınçlı Tanklar:

Basınçlı tanklar, sıvıları saklamak veya taşımak için kullanılan kaplardır. Su depolama tankları ve yakıt depolama tankları gibi uygulamalarda kullanılırlar.

Yangın Söndürme Ekipmanları:

Basınçlı yangın söndürme ekipmanları, yangınları söndürmek veya kontrol altına almak için kullanılır. Yangın söndürme tüpleri ve sprinkler sistemleri bu kategoriye girer.

Hava Tankları:

Hava tankları, hava kompresörleri tarafından üretilen basınçlı hava depolamak için kullanılır. Bu hava, endüstriyel araçlarda, aletlerde ve üretim süreçlerinde kullanılır.

Basınçlı Ekipmanların Önemi

Basınçlı ekipmanlar, çeşitli endüstrilerde güvenli ve verimli işlemleri desteklemek için vazgeçilmezdir. Bu ekipmanların tasarımı, üretimi, bakımı ve kullanımı, güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir, çünkü basınçlı ekipmanlar potansiyel tehlikelere yol açabilir ve yetkilendirilmemiş kullanımı riskli olabilir. Bu nedenle, basınçlı ekipmanlar genellikle belirli yönetmeliklere ve güvenlik standartlarına tabidirler.

Sertifike olarak, bu kapsamda üreticilerimizin en sık tercih ettiği hizmetlerimiz;

 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU (PED)
 • Ürün Belgelendirme – Modüller
 • Kaynakçı Sertifikasyonu
 • Kaynak Yöntem Onayı
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/29/EU (SPVD) Uygunluk Değerlendirme
 • EN 13445 – Ateşle temas etmeyen basınçlı kaplarü
 • EN 12592 – Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları
 • EN 12953 – Silindirik kazanlar
 • EN 10028 – Basınç Amaçlı Çelik Yassı Mamüller
 • EN 10217 – Basınç Amaçlı Kaynaklı Çelik Borular