Sertifike ile Güvende: 2006/42/EU Makine Direktifi ve Belgelendirme Hizmetleri

2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği, 2014/30/EC EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Yönetmeliği ve 2014/35/EC LVD (Alçak Gerilim) Yönetmeliği, Avrupa Birliği'nde makinelerin ve elektrikli cihazların güvenliği ile ilgili düzenlemeleri belirleyen önemli mevzuatlardır. İşte bu yönetmelikler hakkında detaylı bilgiler:

2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliğinin amacı nedir?

Bu yönetmelik, makinelerin tasarımı ve imalatında temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirleyerek kullanıcıların ve çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlar.

2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliğin kapsamı nedir?

Tüm makineler, değiştirilebilir ekipmanlar, güvenlik bileşenleri, kaldırma aksesuarları, zincirler, halatlar, kayışlar ve kısmen tamamlanmış makineler bu yönetmeliğin kapsamına girer.

Hangi ekipmanlara makina denir?

Makina, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya bendinde belirtilen kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğudur.

Makine üreticileri hangi standartları kullanmalıdır?

Makinelerin tasarımında ve testlerinde kullanılan standartlar aşağıdaki gibidir. Bu standartlar, makine güvenliği ve uygunluğunu sağlamak amacıyla uygulanır.

EN ISO 12100: Makinalarda güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler.

EN 60204-1: Makine güvenliği - Elektrik donanımı.

EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2 : Makinelerde güvenlik - Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları

EN ISO 13850: Makinelerde güvenlik-Acil durumlarda durdurma teçhizatı -Tasarım prensipleri.

EN 62061: Makine emniyeti - Güvenlikle ilgili kumanda sistemlerinin fonksiyonel güvenliği.

EN ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü- Sistemleri ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gerekleri.

EN ISO 4413: Pnömatik akışkan güç- Sistemler ve bileşenleri için güvenlik kuralları ve genel kurallar.

Makineler için CE belgesi nasıl alınır?

Tüm makine üreticileri ürünlerine (tüm modellerini de içerecek şekilde) teknik dosya dokümante etmelidir ve Uygunluk Beyanı yayınlamalıdır. Teknik dosya, ürün bilgileri ve yapılan test sonuçlarını içermelidir.

Üretilen makineler, 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliğinin Ek IV’de yer alıyor ise ‘yüksek riskli makine’ olarak sınıflandırılır ve zorunlu CE Sertifikasyonuna tabii tutulur. CE sertifikaları, ilgili alanda onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan test ve teknik dosya incelemesi sonucunda yayınlanmaktadır.

Diğer ürünler için CE belgesinin alımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Tüm gereklilikleri tamamlamış firmalar ürünlerine CE markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Riskli ürünler sınıfına giren ürünlere CE markasının yanında Onaylanmış Kuruluşun numarasını yazmaları da gerekmektedir. CE markası kullanma prosedürleri Onaylanmış kuruluşlarının web sayfalarında bulabilmek mümkündür.

Biz, Sertifike firması olarak, uzman kadromuz ile üreticilere teknik dosya oluşturma ve belgelendirme konusunda hizmet sunmaktayız.

Teknik dosya içeriği ne olmalıdır?

2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliğinin kapsamında giren ürünler için oluşturulan teknik dosyada asgari olarak bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Üretici bilgileri
Makine adı, genel tanımı, model listesi, model arasındaki farklar
Makinenin çalışma prensibi ve hesaplamalar
Teknik çizimler ve elektrik şemaları
Kullanım kılavuzu
Etiket örneği
Var ise Parça listesi
Risk analizi
Kullanılan standartlar
Yapılan testler ve ilgili raporlar
Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

Yüksek riskli makine listesi ( 2006/42/EC Ek IV)

1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:

1.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4  Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

2  Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,

3  Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:

4.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

5  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.

6  Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

8  Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9  Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.

10   El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.

11  El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.

12  Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar:

12.1  Lokomotif ve dekoviller,

12.2  Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.

13  El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.

14  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları.

15  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.

16  Taşıt bakım liftleri.

17  Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.

18  Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar.

19  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar.

20  9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.

21  Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.

22  Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).

23  Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).

2014/30/EC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği, Avrupa Birliği içinde elektromanyetik uyumlulukla ilgili ürünlerin piyasaya arz edilmesini düzenleyen bir mevzuattır. Bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı şu şekildedir:

2014/30/EC EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Yönetmeliğinin amacı ve kapsamı nedir?

2014/30/EC EMC Yönetmeliğin temel amacı, elektrikli ve elektronik cihazların, elektromanyetik ortamda diğer cihazlar, sistemler ve ağlar ile uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Böylece bu cihazlar arasında istenmeyen elektromanyetik etkileşimler minimize edilir.

2014/30/EC sayılı EMC Yönetmeliği, elektrikli ve elektronik cihazların elektromanyetik uyumluluk koşullarını düzenleyerek, bu cihazların güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını ve Avrupa pazarında serbestçe dolaşımını sağlamayı amaçlar. Yönetmeliğin ana hedefi cihazların güvenli çalışmasını sağlamak ve elektromanyetik bozulmaların yol açabileceği zararları önlemek.

2014/30/EC EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Yönetmeliği kapsamında kullanılan standartlar neler?

EN 60947 serisi: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

EN 60730 serisi: Otomatik kontrol düzenleri

EN 50065 serisi: Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme

EN 50121 serisi: Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk

EN 61000 serisi: Elektromanyetik uyumluluk (emu) -Deney ve ölçme teknikleri

EN 61008 serisi: Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB)

EN 61009: Artık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo)

EN 61326: Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMC gereklilikleri

EN 61439: Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları

EN 62026: Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Kontrol edici cihaz ara yüzleri (cdı)

EN 62053: Elektrik ölçme donanımı - Özel kurallar

Bu standartlar, 2014/30/EC EMC Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini karşılamaları için kullanılır. Bu standartlar, hem emisyon (ürünün yaydığı elektromanyetik gürültü) hem de bağışıklık (ürünün elektromanyetik gürültüye karşı dayanıklılığı) açısından gereksinimleri belirler.

Teknik dosya içeriği ne olmalıdır?

2014/30/EC EMC Yönetmeliğinin kapsamında giren ürünler için oluşturulan teknik dosyada asgari olarak bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Üretici bilgileri
Cihaz adı, genel tanımı, model listesi, model arasındaki farklar
Teknik çizimler ve elektrik şemaları
Kullanım kılavuzu
Etiket örneği
Kullanılan standartlar
Yapılan testler ve ilgili raporlar
Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

2014/30/EC EMC Yönetmeliği Kapsamı Dışındaki Ürünler nedir?
 • Aktif tıbbi implantlar
 • Havacılık ve uzay sanayii ile ilgili ürünler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları
 • Deneysel ve araştırma amaçlı laboratuvarlarda kullanılan cihazlar (belirli koşullar altında)

2014/35/EC LVD (Alçak Gerilim) Yönetmeliğinın amacı ve kapsamı nedir?

Bu yönetmelik, alçak gerilimde çalışan elektrikli ekipmanların sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirleyerek kullanıcıların korunmasını amaçlar. 50-1000 V AC ve 75-1500 V DC aralığında çalışan elektrikli ekipmanlar bu yönetmeliğin kapsamına girer.

Alçak gerilimde çalışan elektrikli ekipmanlar için CE belgesi nasıl alınır?

Alçak gerilimde çalışan elektrikli ekipmanların üreticileri ürünlerine teknik dosya dokümante etmelidir ve Uygunluk Beyanı yayınlamalıdır. Teknik dosya, ürün bilgileri ve yapılan test sonuçlarını içermelidir.

Alçak gerilimde çalışan elektrikli ekipmanlar için CE belgesinin alımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Tüm gereklilikleri tamamlamış firmalar ürünlerine CE markası kullanmaya hak kazanmaktadır.

Biz, Sertifike firması olarak, uzman kadromuz ile üreticilere teknik dosya oluşturma ve belgelendirme konusunda hizmet sunmaktayız.

2014/35/EC Alçak Gerilim Direktifi Kapsamında kullanılan Standartlar nedir?

EN 60335-1: Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Genel kurallar

EN 60950-1: Bilgi teknolojisi ekipmanları - Genel kurallar

EN 60598-1: Aydınlatma armatürleri - Genel kurallar ve deneyler

EN 61010-1: Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli cihazlar – Genel Kurallar

EN 61204: Alçak gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı-Performans karakteristikleri ve güvenlik kuralları

Teknik dosya içeriği ne olmalıdır?

2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğinin kapsamında giren ürünler için oluşturulan teknik dosyada asgari olarak bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Üretici bilgileri
Ekipman adı, genel tanımı, model listesi, model arasındaki farklar
Teknik çizimler ve elektrik şemaları
Kullanım kılavuzu
Etiket örneği
Kullanılan standartlar listesi
Yapılan testler ve ilgili raporlar
Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)

2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği Kapsamı Dışındaki Ürünler nedir?
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Ekipmanlar
 • Radyoloji ve Tıbbi amaçlar için tasarlanan Cihazlar
 • Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar
 • Elektrik sayaçları
 • Evsel kullanım için fiş ve prizler
 • Elektrikli Çit Kontrol Cihazları
 • Radyoelektriksel parazit
 • Gemi, uçak veya demiryollarında kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları
 • Araştırma ve geliştirme tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanlar
 • Bu ürünler, diğer spesifik direktifler ve düzenlemeler tarafından kapsanmaktadır.

Bir ürün, iki veya üç farklı Yönetmeliğin kapsamına girebilir mi?

Evet, bir ürün aynı anda 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği, 2014/30/EC Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği ve 2014/35/EC Alçak Gerilim (LVD) Yönetmeliği kapsamına girebilir. Bu tür ürünler genellikle geniş bir kullanım alanına sahip makinelerdir ve farklı yönetmeliklerin gereksinimlerini karşılamaları gerekir. Bu durumda, ürünün her üç yönetmeliğe de uygun olduğunun belgelenmesi ve bu yönetmeliklere göre test edilmesi gereklidir. CE işareti, bu yönetmeliklerin tüm gereksinimlerini karşılayan ürünlere verilir.