Gazlı Yakıt Kullanan Cihazlar için AB Yönetmeliği (EU) 2016/426 Uyarınca Uygunluk ve Danışmanlık Hizmeti

Sertifike olarak, gazlı yakıt kullanan cihazların uygunluk açısından taşıdığı önemi çok iyi anlıyoruz. Avrupa Birliği’nin (AB) Gazlı Yakıt Kullanan Cihazlar için AB Yönetmeliği (EU) 2016/426 olarak da bilinen bu yönetmelik, üreticiler, ithalatçılar ve dağıtıcılar için büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu yönetmeliğe uyum sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda güvenlik, verimlilik ve çevresel sorumluluk anlamına gelir.

(EU) 2016/426 Yönetmeliği Hakkında

EU (AB) 2016/426 Yönetmeliği, Gazlı Yakıt Kullanan Cihazlar için AB Yönetmeliği (GAR) olarak da bilinir ve AB içinde bu tür cihazların gereksinimlerini belirler. Bu yönetmelik, gazlı yakıt, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve diğer benzeri gazlar gibi gazlı yakıtları kullanan cihazların güvenliği ve performansını sağlamayı amaçlar. Bu cihazlar geniş bir yelpazeyi kapsar, gazlı kazanlar, ısıtıcılar, sobalar, fırınlar ve daha fazlasını içerir.

Neden Uyumluluk Önemlidir?

Güvenlik

Regulation (EU) 2016/426’in temel amacı, gazlı yakıt kullanan cihazların potansiyel tehlikelerinden kaynaklanan riskleri azaltarak tüketicileri ve kullanıcıları korumaktır. Uyum, cihazların kullanımı sırasında meydana gelebilecek kazalar, yangınlar veya gaz sızıntıları gibi riskleri azaltır.

Çevresel Sorumluluk

Gazlı yakıt kullanan cihazlar, hava kalitesi ve sera gazı emisyonlarına etkilerini azaltmak için belirli çevresel performans standartlarını karşılamalıdır. Uyum, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma konusundaki taahhüdü gösterir.

Pazar Erişimi

Uyum sağlanmaması, cihazlarınızın AB pazarına girmesini engelleyen pazar engellerine yol açabilir. Uyum, Avrupa’daki geniş tüketici kitlesine erişmenin anahtarıdır.

Sertifike'nin Size Nasıl Yardımcı Olabileceği

Sertifike olarak, gazlı yakıt kullanan cihazlarınızın Regulation (EU) 2016/426’ye uygunluk sağlaması için belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunma konusunda uzmanlaştık. Deneyimli uzman ekibimiz, sizi uyum sürecinin her aşamasında etkili bir şekilde yönlendirir.

Hizmetlerimiz Şunları İçerir:

Yönetmelik Danışmanlığı

Regulation (EU) 2016/426’nın gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyor ve düzenleyici manzarayı anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Teknik Dokümantasyon Gözden Geçirme

Uzmanlarımız, uygunluk değerlendirmesi için gerekli teknik belgelerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesine yardımcı olur.

Uygunluk Değerlendirmesi

Tip incelemesi ve üretim kalite kontrol değerlendirmesi dahil uygunluk değerlendirmesi hizmetleri sunuyoruz, böylece cihazlarınız gerekli standartları karşılar.

CE İşaretleme Desteği

Cihazlarınıza CE işaretini eklemekte size rehberlik ediyoruz, bu işaret AB yönetmeliklerine uygunluğu göstermenin açık bir göstergesidir.

Pazar Sonrası Gözetim

Cihazlarınızın piyasaya girdikten sonra performansını ve güvenliğini izlemek için pazar sonrası gözetim süreçlerinin kurulmasına yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetlerimiz, belirli uyum zorluklarını ele almak için size özel tavsiye ve çözümler sunar.

İlgili Modüller

Regulation (EU) 2016/426, üreticilerin ve yetkilendirilmiş kuruluşların (notified bodies) cihazların uygunluğunu değerlendirmek ve onaylamak için izledikleri süreçleri düzenler. İşte bu yönetmeliğe göre uygulanan temel modüller:

Modül B

Tip inceleme. Bu modül, üreticinin ürününün belirli bir tip için uygun olduğunu kanıtlamasını gerektirir. Notified body, ürünün uygun olduğunu onaylar.

Modül C2

Üretim tip denetimi. Bu modül, üreticinin ürününün belirli bir tip için uygun olduğunu kanıtlamasını ve üretim sürecini izlemesini gerektirir. Notified body, ürünün uygun olduğunu onaylar ve üretim sürecini izler.

Modül D

Ürün kalite güvence sistemine sahip üretici. Bu modül, üreticinin bir ürün kalite güvence sistemine sahip olduğunu ve bu sistemin ürünlerin uygunluğunu sağladığını kanıtlamasını gerektirir. Notified body, ürün kalite güvence sistemini onaylar.

Modül E

Teknik belge değerlendirmesi. Bu modül, üreticinin ürününün uygunluğunu belirli bir tip için değerlendirdiği durumlar için uygundur. Notified body, ürünün teknik belgesini inceleyerek uygunluğunu onaylar.

Modül F

Üretim kalite güvence sistemine sahip üretici ile teknik belge değerlendirmesi. Bu modül, üreticinin hem ürün kalite güvence sistemine sahip olduğunu hem de ürününün uygunluğunu belirli bir tip için değerlendirdiği durumlar için uygundur. Notified body, ürünün teknik belgesini inceleyerek ve ürün kalite güvence sistemini onaylayarak uygunluğunu onaylar.

Modül G

Tek bir adet ürün için uygulanan ve tüm gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi gereken belgelendirme modülüdür.

Her bir modül, ürünün cinsine, karmaşıklığına ve uygunluk değerlendirmesi gereksinimlerine göre seçilir. Üretici ve notified body, doğru modülün seçilmesi ve uygunluk sürecinin bu modül uyarınca yürütülmesi için işbirliği yaparlar. Bu modüller, Gazlı Yakıt Kullanan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında ürün uygunluğunun değerlendirilmesi için bir çerçeve sağlar.