305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Avrupa Birliği içerisindeki yapı malzemelerinin serbest dolaşımını sağlamak, yapı malzemelerinin insan sağlığına ve çevreye uygunluğunu temin etmek amacıyla çıkarılmış bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik kapsamında CE belgelendirme süreci, üreticilerin ürettikleri yapı malzemelerinin yönetmelikte belirtilen gereklilikleri karşıladığını ve insan sağlığına ve çevreye uygun olduğunu kanıtlamasını gerektirir.

Yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında CE belgelendirme süreci, üreticinin ürününü yönetmeliklerde belirtilen gerekliliklere uygun hale getirmesi ve belgelendirmesini sağlaması ile tamamlanmaktadır. Bu süreç, ürünün serbest dolaşımını sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye uygunluğunu temin etmek amacıyla yapılmaktadır.

Yapı ve İnşaat malzemeleri nelerdir?

Yapı ve inşaat malzemeleri, inşaat projeleri sırasında kullanılan farklı türde malzemeleri içerir. Bu malzemeler, yapıların inşa edilmesi, onarılması veya yeniden düzenlenmesi için gerekli olan çeşitli işlevlere sahiptir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı yapı ve inşaat malzemeleri örnekleri:

 • Yapısal Metal Ürünler – EN 1090, EN 10025, EN 10219, EN 15088, EN 14399, EN 15048
 • Yapı Kimyasalları – EN 934, EN 998, EN 15651, EN 1504-2, EN 1504-3, EN 1504-4, EN 1504-5, EN 1504-6, EN 1504-7
 • Geotekstil Ürünler – EN 13249, EN 13250, EN 13491, EN 13492 Seri Standartları
 • Yangından Korunma Ürünleri – EN 671, EN 12101, EN 54 Seri Standartları
 • Yol İnşaat Malzemeleri – EN 12591, EN 14023, EN 15322, EN 13808 Seri Standartları
 • Baca ve Komponentleri – EN 1856, EN 13084, EN 14471, EN 14989
 • Yalıtım Ürünleri – EN 13163, EN 13707, EN 13696 Seri Standartları
 • Doğal Gaz Tesisat Ürünleri – EN 331, EN 14800
 • Aydınlatma Direkleri – EN 40 Seri Standartları
 • Ahşap Ürünler – EN 14081, EN 14041, EN 13986
 • Çimento ve Yapısal Bağlayıcılar – EN 197, EN 450, EN 459
 • Agregalar ve Kagir Birimler – EN 12620, EN 13043, EN 771 Seri Standartları
 • Pencereler ve Kapılar – EN 14351, EN 13241
 • Kontrol Kabloları – EN 50575

Yapı ve İnşaat malzemeleri̇ CE Belgesi̇ neden alınmalıdır?

Yapı ve inşaat malzemeleri CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde inşaat ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kullanılan bir işarettir. CE belgesi, ürünün belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir. İşte bu belgeyi almanın nedenleri:

Yasal Zorunluluk

AB ülkelerinde satılan veya kullanılan inşaat malzemelerinin CE belgesine sahip olması yasal bir zorunluluktur. CE işareti olmayan ürünler satılamaz veya kullanılamaz.

Güvenilirlik ve Kalite

CE belgesi, ürünün belirli AB yönetmeliklerine ve standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu da ürünün güvenilirliğini ve kalitesini garanti altına alır.

Pazar Erişimi

CE belgesi, ürünün AB pazarına erişimini kolaylaştırır. CE işaretine sahip ürünler, AB ülkeleri içinde serbestçe dolaşabilir ve ticaret yapabilir.

Güvenlik

İnşaat malzemeleri CE belgesi sayesinde güvenliği artırır. Belirli standartlara uygun ürünler, inşaat projelerinde daha güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Rekabet Avantajı

CE belgesine sahip olan bir firma, müşterilerine ürünlerinin kalitesini kanıtlama avantajına sahip olur. Bu da rekabet gücünü artırabilir.

Uygunluk Beyanı

CE belgesi, üretici veya ithalatçının ürününün AB yönetmeliklerine uygun olduğuna dair bir uygunluk beyanında bulunmasını gerektirir. Bu beyan, ürünün izlenmesini ve denetlenmesini sağlar.

Halk Sağlığı ve Çevre

CE belgesi, inşaat malzemelerinin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini kontrol altına alır. Bu, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığı açısından önemlidir.

Sertifike olarak, CE işaretlemesinde izlenmesi gereken ve aşağıda sıralanan tüm adımlarda üreticilere etkin çözümler üretiyoruz.

Standartların ve Uygunluk Değerlendirme Metodunun Belirlenmesi

Ürünlerine CE işareti iliştirmek isteyen üreticiler için ilk adım, ürünleri ile ilgili standartları ve sınıfları belirlemektir. Bu sayede ürünün tabii olduğu uygunluk değerlendirme metodu ve CE belgelendirme sürecindeki izlenecek adımlar kararlaştırılır. Ürünlerinizin standardını bilmiyorsanız, hemen bir Sertifike uzmanı ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ürün Testleri

CE markalaması için kullanılacak standartlara uygun şekilde ürün testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tip testleri bazı durumlarda üretici laboratuvarında bazı durumlarda ise akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilebilir. Sertifike olarak, geniş taşeron ağımız sayesinde her türlü yapı malzemesinin testlerinin ilgili laboratuvarla koordine edilmesini sağlıyoruz.

Fabrika Üretim Kontrol (FPC) Sistemi

Üretici, üretim sürecinde uygulanmak üzere ilgili kalite sistem prosedürlerini ve ürün kontrolleri ile ilgili dokümantasyonu hazırlamak ve bu sistemi işletmekle yükümlüdür.

Denetim ve Belgelendirme

Yalnızca Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan sertifikalar, üreticilere CE işareti kullanım iznini vermektedir. Onaylanmış kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurumları, bakanlıklar ve Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilmiş olmalıdır.

Performans Beyanı

Yönetmelikte tarif edildiği şekilde, ürünle ilgili performans karakteristiklerinin beyan edildiği bu doküman hazırlandıktan sonra süreç tamamlanır. Sertifike olarak, çok kısa sürede Performans Beyanı hazırlayıp sunuyoruz.

CE İşareti

Üretici, ürettiği yapı malzemesine CE işaretini iliştirme hakkına sahip olur.