Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE), çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için kullanılan özel tasarım ve üretim ürünlerini ifade eder. PPE ürünleri, işyerlerinde, inşaat alanlarında, sağlık sektöründe ve daha birçok endüstriyel ve ticari ortamda yaygın olarak kullanılır. Sertifike olarak, 15+ yıllık ürün belgelendirme deneyimimiz ile KKD üreticilerinin de yanındayız. Bu ürünlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanması, Avrupa Birliği’nde (AB) sıkı bir düzenleme ve standartlar seti altında gerçekleşir. Bu düzenlemeler, insan sağlığı ve güvenliğini koruma amacını taşır ve 2016/425/EU PPE Yönetmeliği kapsamında bulunur.

2016/425/EU PPE Yönetmeliği Nedir?

PPE Yönetmeliği, AB’de kişisel koruyucu ekipmanların tasarımı, üretimi, denetimi ve pazarlanmasını düzenleyen bir hukuki çerçevedir. Bu yönetmelik, PPE ürünlerinin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu sağlamak için asgari gereksinimleri belirler. Ürünlerin CE işaretini taşıması gerekliliği, bu yönetmelik altında belirlenen gereklilikleri karşılayan PPE ürünlerini tanımlar. Yönetmelik hakkında daha fazla bilgi almak için siz de Sertifike uzmanları ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

PPE Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

PPE ürünleri üreticileri, ürünlerini CE işareti ile işaretlemek istediklerinde belgelendirme sürecine girmek zorundadır. Bu süreç karmaşık olabilir ve üreticilerin yönetmelik gerekliliklerini anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bu noktada PPE belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri devreye girer.

Bu hizmetler, üreticilere şunları sağlar:

Standartlara Uygunluk

PPE ürünlerinin ilgili standartlara uygun olup olmadığını değerlendirme yeteneği

Belgelendirme Süreci

Üreticilere ürünlerini CE işareti ile işaretleme yetkisi veren belgelendirme sürecinin yönlendirilmesi.

Test ve Değerlendirme

Ürünlerin test edilmesi ve değerlendirilmesi için rehberlik ve koordinasyon sağlama.

Dökümantasyon Hazırlığı

İlgili belgelerin hazırlanmasına yardımcı olma, gerekli teknik dosyaların ve beyanların oluşturulması.

Yasal Uyumluluk

Ürünlerin AB yasal gereksinimlerine uygunluğunun sağlanması.

Sürekli İzleme

Ürünlerin sürekli olarak AB düzenlemelerine uygunluğunun izlenmesi ve güncel kalmasının sağlanması.

2016/425/EU PPE Yönetmeliği altında kişisel koruyucu ekipmanların belgelendirilmesi ve CE işareti ile işaretlenmesi, iş güvenliği ve insan sağlığının korunması için önemlidir. Bu karmaşık süreç, üreticilerin profesyonel belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri almalarını gerektirebilir. Bu hizmetler, ürünlerin uygunluğunu sağlamak ve işverenlerin çalışanlarını korumalarına yardımcı olur. PPE belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri, iş dünyasının ve çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olur.

Kişisel koruyucu donanımlar nelerdir?

Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE), çalışanların vücutlarını, başlarını, gözlerini, kulaklarını, ellerini ve ayaklarını işyerindeki tehlikelere karşı korumak için kullanılan ekipman, giysi veya cihazlardır. PPE, çalışma koşullarına bağlı olarak farklı tiplerde ve amaçlarla kullanılabilir. İşte bazı yaygın kişisel koruyucu ekipman örnekleri:

Baş Koruyucuları:

 • Sert şapka: Başın darbelerden korunması için kullanılır.
 • Başlık: Kimyasal sıçramalara veya elektriksel tehlikelere karşı koruma sağlar.
 • Baret (EN 397): İnşaat ve endüstriyel işlerde baş koruması için kullanılır.

Göz ve Yüz Koruyucuları:

 • Gözlük: Toz, parçacık veya kimyasal sıçramalara karşı göz koruması sağlar.
 • Yüz maskesi: Kimyasal sıçramalara veya asit buharlarına karşı geniş kapsamlı koruma sunar.
 • Gözlük ve yüz kalkanı (EN 166): Çok daha geniş yüzeyleri korumak için kullanılır.

İşitme Koruyucuları:

 • Kulak tıkacı: Yüksek ses seviyelerine karşı koruma sağlar.
 • Kulak koruma kulaklıkları(EN 352): Gürültülü işyerlerinde kulakları korumak için kullanılır.

Solunum Koruyucuları:

 • Toz maskesi: Toz, duman veya kimyasal partiküllere karşı solunum koruması sağlar.
 • Solunum maskesi (EN 149): Gazlar, buharlar veya toksik kimyasallara karşı koruma sunar.

El ve Kol Koruyucuları:

 • Eldiven: Kimyasallardan, kesiklerden veya sıcak yüzeylerden koruma sağlar.
 • Kol koruyucuları (EN 388, EN 407, EN ISO 20420): Kollara ekstra koruma sağlamak için kullanılır.

Ayak Koruyucuları:

 • Çelik burunlu iş ayakkabıları: Ayağın darbelere ve düşmelere karşı korunmasını sağlar.
 • Güvenlik çizmeleri (EN ISO 20345): Kimyasallara, sıcak yüzeylere ve kaygan zeminlere karşı koruma sunar.

Vücut Koruyucuları:

 • Tek kullanımlık tulumlar: Kimyasal sıçramalara ve toza karşı vücut koruması sağlar.
 • İş elbiseleri:( EN 14126, EN 13034, EN 14065, EN ISO 13688 ve EN ISO 13982-1) Daha dayanıklı vücut koruması için kullanılır.

Kişisel koruyucu ekipman, işyerlerindeki tehlikelere karşı çalışanları korumak için son derece önemlidir ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. İşverenler, uygun PPE’nin sağlanmasından ve çalışanların bu ekipmanı kullanmalarını teşvik etmekten sorumludur. Ayrıca, çalışanlar da kendi güvenliklerini korumak için bu ekipmanları doğru şekilde kullanmalıdır.

Ki̇şi̇sel Koruyucu Donanımlarda CE Belgesi̇ Neden Alınmalıdır?

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan veya satılan bu tür ürünlerin belirli güvenlik standartlarını karşıladığını gösteren bir işarettir. CE belgesi almak önemlidir çünkü şu nedenlerle gereklidir:

Halk Sağlığı ve Güvenliği

CE belgesi, kullanıcıların kişisel koruyucu donanımların güvenliğine ve etkinliğine güvenebilmeleri için gerekli standartları karşılandığını gösterir. Bu nedenle, bu ürünleri kullananlar için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve ciddi kazaların ve yaralanmaların önlenmesine yardımcı olur.

Yasal Uyumluluk

AB ülkelerinde kişisel koruyucu donanım satan veya kullanımına izin veren firmalar, bu ürünlerin CE belgesine sahip olmaları gerektiğini yasal olarak taahhüt ederler. CE belgesi olmayan ürünlerin satışı yasaklanabilir ve bu durum işletmeler için yasal sorumluluğa yol açabilir.

Piyasa Erişimi

CE belgesi, ürünlerin AB içinde serbest dolaşımını sağlar. Bu, bu ürünleri üreten veya satan şirketler için geniş bir pazarın kapısını açar. CE belgesine sahip olmayan ürünler, AB pazarına giriş yapmakta zorlanabilirler.

Kalite ve Güvenilirlik

CE belgesi, ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini artırır. Bu da kullanıcılar ve işverenler için daha iyi koruma ve uzun vadeli maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Sonuç olarak, kişisel koruyucu donanımların CE belgesi alması, hem kullanıcıların güvenliğini hem de ürünlerin yasal olarak piyasada dolaşımını sağlayarak önemli bir rol oynar. Bu belge, ürünün belirli güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir ve bu nedenle alınması önemlidir.