sertifike-akreditasyon

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, bir kurumun, programın veya hizmetin belirli standartlara, gereksinimlere ve kalite kriterlerine uygunluğunu değerlendiren ve onaylayan bir süreçtir. Bu süreç, bağımsız kuruluşlar veya ajanslar tarafından gerçekleştirilir ve kurumun veya programın kalitesini, güvenilirliğini ve uygunluğunu doğrulamayı amaçlar. Akreditasyon, kurumların veya programların uluslararası düzeyde tanınmasını ve güvenilirliğini artırırken, üretici ve müşterilerine de güven verir.

Sertifike olarak, akreditasyon sürecinde müşterilerimize uzman rehberlik sağlıyoruz. Kurum veya programın belirli standartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli adımları belirleyerek, başvuru sürecini yönetiyoruz ve inceleme sürecinin başarılı sonuçlanması için gereken desteği sağlıyoruz. Sertifike olarak, kuruluşların akreditasyon ve yetkilendirme süreçlerinde güvenilir bir şekilde ilerlemelerini sağlıyoruz.

Hangi Standarttan Akredite Olunur?

Akreditasyon için hangi standardın kullanılacağı, kurumun veya programın türüne, sektörüne ve faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak değişebilir. Her sektör veya alan genellikle kendi belirlenmiş standartları veya gereksinimleri içeren akreditasyon sistemlerine sahiptir.

Örneğin ISO/IEC 17025 standardı, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının teknik yetkinliklerini belirler. Laboratuvarların doğru, güvenilir ve uygun sonuçlar üretmelerini sağlamak için gereksinimleri belirler.

ISO/IEC 17065, standardı, ürün, süreç veya hizmetlerin uygunluğunu belgelendirmek için belgelendirme kuruluşlarının gereksinimlerini belirler.

ISO/IEC 17021 standardı, çeşitli yönetim sistemleri için sertifikasyon hizmeti sunan belgelendirme kuruluşlarının gereksinimlerini belirler.

ISO/IEC 17020, denetim faaliyetleri yürüten kuruluşların yetkinlikleri ile tarafsızlık ve tutarlılıklarının sağlanmasına yönelik gereklilikleri belirtir. Bir ürün, süreç, hizmet veya tesisin incelenmesi ve belirli gereksinimlere uygunluğunun belirlenmesi gibi denetim faaliyetlerini kapsar.

ISO/IEC 17024, kişilerin (personelin) belgelendirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunan belgelendirme kuruluşlarının yetkinliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla hazırlanan uluslararası bir standarttır. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının objektif, adil ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

ISO/IEC 17029, doğrulama ve validasyon faaliyetlerini yürüten kuruluşların yetkinliği, tutarlı işletimi ve tarafsızlığı için ilkeleri ve gereklilikleri sağlar. Sektör fark etmeksizin, her tür doğrulama ve validasyon hizmetlerini sunan kuruluşuna uygulanabilir.

Bu standartlar genellikle uluslararası standartlar olarak kabul edilir ve ulusal veya uluslararası akreditasyon kurumları tarafından kullanılır.

sertifike-akreditasyon

Akredite olmak için neler gereklidir?

Kurum veya programların akredite olabilmesi için, ilgili akreditasyon kuruluşunun belirlediği standartlara uyum sağlamaları, gerekli dokümantasyonu hazırlamaları ve başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde, akreditasyon kuruluşu uygunluk değerlendirme kuruluşunu ve programın faaliyetlerini inceler ve eksiklikler varsa bunların giderilmesini talep eder. Başarılı bir değerlendirme sonrasında akreditasyon sertifikası verilir ve kurum veya program, 4 yıllık akreditasyon çevrimi boyunca ilgili standartlara uygun olduğunu belgeler. Akreditasyon sürecinin ardından sürekli iyileştirme çabalarıyla kalite ve uygunluğun sürdürülmesi hedeflenir.

Hangi kurumlar akredite eder?

Türkiye'de, belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesi ve denetlenmesi için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sorumludur. TÜRKAK, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak belgelendirme kuruluşlarının yetkinliğini değerlendirir ve akreditasyon sürecini yönetir. TÜRKAK, belgelendirme kuruluşlarının tarafsızlığını, bağımsızlığını ve teknik yetkinliğini değerlendirerek, belgelendirme süreçlerinin güvenilirliğini sağlar ve uluslararası tanınırlığı artırır.

TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi bir kurum olması ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (IAF) ve ILAC(Laboratuvar Akreditasyon Birliği) gibi uluslararası karşılıklı tanıma (MLA, MRA) anlaşmaları olması vesilesi ile akreditasyonunun izlenebilirliğini sağlamaktadır. Bu şekilde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun yayınlamış olduğu rapor, sertifika ve belgeler küresel anlamda kabul görmekte ve onaylanmaktadır.

Dünya çapına en bilinen bazı akreditasyon kurumları şunlardır,

 • DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)

Almanya'nın ulusal akreditasyon kuruluşudur. Test, kalibrasyon, muayene ve sertifikasyon kuruluşlarının akreditasyonunu sağlar.

 • UKAS (United Kingdom Accreditation Service)

UKAS, Birleşik Krallık'ın ulusal akreditasyon kuruluşudur. Muayene, test ve kalibrasyon laboratuvarları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde akreditasyon hizmetleri sunar.

 • ANSI (American National Standards Institute)

ANSI, Amerika Birleşik Devletleri'nde standartların geliştirilmesini denetler ve akreditasyon hizmetleri sunar. ANSI, ISO/IEC 17024, personel sertifikasyonu ve diğer birçok alanda akreditasyon sağlar.

sertifike-akreditasyon

Akreditasyon Neden Önemli?

Akreditasyonun önemi, özellikle güvenilirlik ve saygınlık açısından ortaya çıkar. Akredite olmak, bir kurumun veya programın daha güvenilir ve saygın bir itibara sahip olduğunu gösterir.  Ayrıca, akreditasyon uluslararası alanda tanınırlık sağlar ve kurumların veya programların uluslararası alanda daha iyi bir konumda olmasını sağlar. Bu süreç aynı zamanda kurumların veya programların sürekli olarak kendilerini değerlendirmesini ve iyileştirmesini teşvik eder. Sonuç olarak, akreditasyon bir kurumun veya programın kalitesini, rekabet gücünü artırır ve yasal düzenlemelere uyumu sağlar.

Akreditasyon danışmanlığı nedir?

Akreditasyon danışmanlığı, kurumların veya programların akreditasyon sürecine hazırlanmalarına yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet, kurumların veya programların belirli akreditasyon standartlarına uygunluğunu sağlamalarına ve akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olur.

Akreditasyon danışmanlığı yapan bir şirket olarak, kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunabiliriz:

 1. Durum Değerlendirmesi ve Gap Analizi
 • Kuruluşun mevcut sistem ve süreçlerinin ISO standartlarına uyumluluğunu değerlendirir.
 • Mevcut durum ile akreditasyon gereklilikleri arasındaki boşlukları belirler ve raporlar.
 • Gap analizi sonuçlarına dayalı ayrıntılı bir rapor hazırlar ve iyileştirme önerileri sunar.
 1. Dokümantasyon Oluşturma ve Revizyon
 • Kuruluşun faaliyetlerine uygun politikalar, prosedürler ve iş talimatları hazırlanması.
 • Mevcut dokümantasyonun akreditasyon standartlarına uygun şekilde revize edilmesi.
 • Kuruluşun kalite yönetim sisteminin kapsamını ve detaylarını tanımlayan bir kalite el kitabı hazırlanması.
 1. Eğitim ve Farkındalık Yaratma
 • Çalışanlara ve yöneticilere ISO standartlarının gereklilikleri hakkında eğitimlerin verilmesi.
 • Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve yönetimi konularında pratik eğitimlerin sunması.
 1. Sistem ve Proses Geliştirme
 • Kuruluşun tüm süreçlerini haritalandırır ve ISO gerekliliklerine uygun hale getirir.
 • Risk yönetimi prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda destek sağlar.
 • Süreç performansının izlenmesi ve ölçmesi için gerekli sistemlerin kurulması.
 1. İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirme
 • İç denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanması.
 • İç denetim bulguları doğrultusunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanmasına destek verir.
 • Yönetim gözden geçirme toplantılarının planlanması ve yürütülmesine rehberlik edilmesi.
 1. Uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin Yönetimi
 • Tespit edilen uygunsuzlukların yönetimi ve çözülmesi için prosedürlerin geliştirilmesi.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet planlarının oluşturma ve uygulanmasının desteklenmesi.
 1. Sertifikasyon Süreci Desteği

Kuruluşu sertifikasyon denetimine hazırlamak için gerekli tüm faaliyetlerin koordine edilmesi.

Belgelendirme denetimi sonrası düzeltici faaliyetlerin takibinin yapılması.

 1. Sürekli İyileştirme ve Destek
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için veri analizi ve iyileştirme faaliyetlerin yürütülmesi
 • Kuruluşlara uzun vadeli desteğin sağlanması, düzenli danışmanlık hizmetlerinin sunulması.
 1. Regülasyonlara Uyum

İlgili sektördeki ulusal ve uluslararası düzenleyici gerekliliklerin takip edilmesi ve kuruluşun bu gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olunması.

Bu hizmetler, kuruluşların akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamalarına, sistemlerini iyileştirmelerine ve sürdürülebilir kalite yönetim sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur. Akreditasyon danışmanlık şirketi olarak, müşterilerinize profesyonel rehberlik sağlayarak onların uluslararası standartlara uyumunu ve rekabet avantajını artırmaktayız.