Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB CPR), yapı malzemelerinin Avrupa Birliği (AB) genelinde serbest dolaşımını ve kullanılabilirliğini düzenleyen bir mevzuattır. Bu yönetmelik hakkında en çok merak edilen konular:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin amaç ve kapsamı nedir?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin temel amacı, yapı malzemelerinin performansını ve güvenliğini standartlaştırarak CE Markası ile birlikte, AB genelinde serbest dolaşımını sağlamaktır. Bu yönetmelik, tüm yapı malzemelerini ve bu malzemelerin kullanımını kapsar.

Yapı malzemeleri için CE İşareti zorunlu mudur?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), Avrupa Birliği içinde satılan ve kullanılan birçok yapı malzemesi için CE işaretinin kullanılmasını gerektirir. Bu işaret, ürünlerin belirli temel gerekliliklere uygunluğunu gösterir ve bu gereklilikler, ürünlerin performansı, güvenliği ve çevresel etkileri gibi unsurları kapsar.  CE markası, üreticinin ürünün belirtilen performans kriterlerini karşıladığını taahhüt eder.

Belirli durumlarda CE işareti ve belgesi gerekmeyebilir. Bunun için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)’ni kapsayan yapı malzemelerinin neler olduğuna bakılmalıdır. Yönetmeliğe dahil olan ürünler için CE belgelendirmesinin yapılması şarttır.

Sertifike olarak, geniş uzmanlık alanı ve deneyimli kadrosuyla kuruluşlara çeşitli alanlarda akreditasyon, belgelendirme ve standart uygunluğu konularında profesyonel destek sağlamaktayız.

Yapı Malzemelerinin Hepsine CE Verilir Mi?

Hayır, yapı malzemelerinin hepsine CE işareti verilmez. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre yalnızca uyumlaştırılmış bir standardı olan ürünlerin CE işareti taşıması zorunludur. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne (CPR) göre, belirli ürünler için performans beyanı düzenlemesi ve CE belgelendirme yapılması gerekmektedir.

Genel bir tanım olarak, yapı inşaat işlerinde kalıcı olarak kullanılan her türlü ürün yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Bu ürünler arasında beton malzemeler, kapılar, pencereler, panjurlar gibi bina aksamları, ısı yalıtım malzemeleri, yapısal taşıyıcı sistemler, baca sistemi ekipmanları, alçıtaşından üretilen malzemeler, jeotekstil malzemeler, çimento ve çimento yapımında kullanılan bileşenler, atık su sistemlerinde kullanılan malzemeler, yapısal metal aksamlar, montaj aksesuarları, yangın söndürmede kullanılan ekipmanlar ve malzemeler, boru ve tank sistemleri, iç duvar kaplamaları, yol yapım malzemeleri, çatı kaplamaları ve çatıyla ilgili diğer ekipmanlar, yapısal yapıştırıcılar, cam malzemeler, güç kabloları, prefabrik ekipmanlar ve agregalar bulunmaktadır.

Bu ürünlerin CPR kapsamında değerlendirilmesi ve uygunluğunun belgelenmesi, Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşımı sağlamak ve yapı malzemelerinin belirli temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak amacıyla önemlidir. Yapı Malzemeleri yönetmeliğine göre performans beyanı olan ve CE işareti taşıyan ürünler, yapı projelerinde kullanılmak üzere tedarikçilere, müteahhitlere ve kullanıcılara güvenilirlik ve uyumluluk sağlar. Bu nedenle, yapı malzemeleri üreticileri ve tedarikçileri, CPR gerekliliklerini karşılamak için gerekli testleri yapmalı, performans beyanlarını düzenlemeli ve CE belgelendirme süreçlerini tamamlamalıdır.

Performans Beyanı (DoP) nedir?

Performans Beyanı (Declaration of Performance, DoP), üreticinin yapı malzemesinin temel özelliklerini ve performansını tanımlayan bir belgedir. Bu belge, malzemenin CE işareti taşıması için zorunludur ve kullanıcıya malzemenin performansı hakkında bilgi verir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Temel Gereklilikleri nelerdir?

Yapı malzemeleri, belirli temel gereklilikleri karşılamalıdır. Bu gereklilikler arasında mekanik dayanıklılık, yangın güvenliği, hijyen, sağlık ve çevre koruma, kullanım güvenliği, gürültü koruması, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik yer alır. Bunun yanı sıra üretici, yapı malzemesinin üretim sürecinde iç üretim kontrolü (Factory Production Control - FPC) kurmalı ve uygulamalıdır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğindeki (CPR) Uygunluk Değerlendirme Sistemleri nelerdir?

Yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirmesi çeşitli sistemlerle yapılır. Bu sistemler, ürünün türüne ve risk seviyesine bağlı olarak değişir ve aşağıdaki adımlardan oluşur.

 • Sistem 1+:

Numune alınır,
Tip testleri gerçekleştirilir (onaylanmış bir laboratuvar veya kuruluş tarafından).

Fabrika Üretim Kontrol sistemi denetlenir
Tip testlerinin sene içerisinde Onaylanmış Kuruluş tarafından tekrar edilmesi
Senelik gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi

 • Sistem 1:

Numune alınır,
Tip testleri gerçekleştirilir (onaylanmış bir laboratuvar veya kuruluş tarafından).

Fabrika Üretim Kontrol sistemi denetlenir
Tip testlerinin sene içerisinde Üretici tarafından tekrar edilmesi
Senelik gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi

 • Sistem 2+:

Tip testleri gerçekleştirilir (üretici tarafından).

Fabrika Üretim Kontrol sistemi denetlenir
Senelik gözetim denetimlerinin gerçekleştirilir

 • Sistem 3:

Tip testleri gerçekleştirilir (onaylanmış bir laboratuvar veya kuruluş tarafından).

Üretici, onaylanmış laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına dayanarak bir Performans Beyanı (Declaration of Performance, DoP) hazırlar.

 • Sistem 4:

Tip testleri yapılır (üretici tarafından)

Üretici, yapılan test sonuçlarına dayanarak Performans Beyanını hazırlar.

CPR’da Üretici Sorumlulukları nelerdir?

Üretici, yapı malzemelerinin üretim sürecinde iç üretim kontrolü (FPC) kurmalı ve uygulamalıdır. Ürün testlerini gerçekleştirmeli ve test sonucuna göre DoP (Performans Beyanını) yayınlamalıdır. Ürünlerine doğru şekilde CE markasını iliştirmeli ve ürünlerin izlenebilirliği için gerekli tüm belgeleri saklamalıdır. Sertifike olarak, uzman ekibimizle birlikte ürünlerinizin uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Yapı malzemelerinizin ilgili direktifine uygunluğunu sağlayarak CE işareti almanıza yardımcı oluyoruz.

Distribütör ve İthalatçı Sorumlulukları nelerdir?

Distribütörler ve ithalatçılar, üreticiler gibi ürünlerin uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmaktadır. Ürünlerinin satışını gerçekleştirebilmek için yukarıda belirtilen sistemlerden birine göre belge sahibi olması beklenmektedir. Belgelendirme süreci ürün ve ilgili standardına göre değişiklik göstermektedir. Sertifike olarak, müşterilerimizin CE Belgesi alma sürecinde gereken tüm belgelerin hazırlanmasında ve uygunluğun sağlanmasında yardımcı olmak için çalışmaktayız.

CPR’da Güncellemeler ve Değişiklikler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), teknolojik gelişmeler ve pazar ihtiyaçlarına göre düzenli olarak güncellenir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde (305/2011/AB) yapılan değişiklikleri ve gelişmeleri takip etmek için çeşitli kaynakları ve yöntemleri kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz kaynaklar şunlardır:

 • Resmi Gazete,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 • Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Resmi Belgeleri
 • Avrupa Komisyonu web sitesi (NANDO)
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

Sertifike ekibi olarak bu güncelleme ve gelişmeleri takip ediyor müşterilerimiz ile paylaşıyoruz.

CPR’da Özel Ürün Grupları var mı?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, bazı özel ürün grupları için ek gereklilikler getirebilir. Örneğin, yangın güvenliği açısından kritik olan ürünler veya belirli kimyasal maddeler içeren malzemeler için ekstra test ve belgelendirme süreçleri olabilir. Bu ek gereklilikler, ürünün ilgili standardında açıklanmaktadır. Sertifike olarak ürününüz için uygun standardının belirlenmesi ve uygunluk prosedürlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması için yanınızdayız.