Başarılı firmalar, işletmelerinin önce sürekliliğini ve uzun solukta da sürdürülebilirliği sağlamanın ne kadar kritik olduğunu bilirler. Günümüzde firmalar, özellikle sürdürülebilirlik boyutunda, kuruluşun geleceğini garanti altına alacak olan yatırımları ve inovasyonları iyi yönetmek durumundadırlar.

Sertifike olarak, geniş sektörlere hitap eden iş ağımızla, nitelikli yatırım projelerinde de müşterilerimizin yanındayız. Bu alanda en basit hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde sıralanabilir,

  • Ürün veya hizmetleriniz ile ilgili pazarlama araçlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi
  • Personel ve/veya ekipman alt yapısının geliştirilmesi
  • Firmanın uluslararası ticaret zincirine dahil edilmesi
  • Dijital dönüşüm için yazılım alt yapısının kurulması

Firma Değerlendirmeleri ve Satın Alımları

Yatırım ve iş geliştirme, doğası gereği işletmelerin en çok zorlandığı ve risk almak zorunda kaldığı alanlar olarak kalmıştır. Kuruluşlar finansal güçlerini doğru yatırım araçlarını bularak, zamanla edindikleri kredibilitenin gücünü kullanmayı öğrenmek durumundadırlar. Bu başarılı bir kuruluşun, yaşam döngüsünün en önemli parçalarından birisidir. Şirket veya gayrimenkul satın alımları da küresel anlamda yatırımın en önemli ve önde gelen araçlarından olmuştur.

Sertifike olarak, öncelikle uygunluk değerlendirme sektörü olmak üzere şirket satın alımları konusunda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. 15+ yıllık deneyime dayanan, uygunluk değerlendirme kuruluşları arasındaki iletişim ağımız sayesinde, satın alması yapılacak şirketin finansal değerinin belirlenmesinden, satın almanın tamamlanmasına kadar ki süreçte size rehberlik ediyoruz.

Sunabileceğimiz gayrimenkul opsiyonları da dahil siz de yatırım planlarınıza sunabileceğimiz potansiyelden faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

Şirket Değerlemesinin Önemi:

Şirket satın alım sürecinin ilk adımı, hedeflenen şirketin değerinin belirlenmesidir. Bu, satın alma teklifi yaparken ve müzakerelerde kritik bir rol oynar.

Şirket Değerleme Yöntemleri:
  • Pazar Değerleme: Şirketin benzerlerinin pazardaki değerine dayalı olarak hesaplanır.
  • Varlık Değerleme: Şirketin net varlıklarının toplam değerine dayalı olarak hesaplanır.
  • Gelir Değerleme: Gelecekteki nakit akımlarının şirket değerlemesinde kullanılmasına dayalıdır.
  • Finansal Analiz: Şirketin finansal durumu, gelir tablosu, bilanço ve nakit akışları incelenmelidir.
  • Rekabet Analizi: Hedeflenen şirketin rakipleri ve sektördeki yerini anlamak önemlidir.

 

Öte yandan uygunluk değerlendirme kuruluşları özelinde en azından aşağıdaki kriterler göz önüne alınmalıdır,

Gelir ve Gelir Kaynakları:

Kuruluşun gelirleri, ana iş modeli, müşteri tabanı ve gelir kaynakları göz önüne alınmalıdır. Sabit ve değişken gelirler ayrıca incelenmelidir.

Kar Marjları:

Kuruluşun brüt kar marjları, işletme kar marjları ve net kar marjları gibi karlılık göstergeleri değerlendirilmelidir.

Büyüme Oranları:

Geçmiş büyüme oranları ve gelecekteki büyüme potansiyeli analiz edilmelidir. Pazar payı artışı veya yeni pazarlara açılma gibi büyüme fırsatları dikkate alınmalıdır.

Mali Durum ve Borçlar:

Borçlar, borçluluk oranları ve finansal durum gibi finansal göstergeler incelenmelidir. Borçların geri ödeme süreleri ve faiz oranları önemlidir.

Varlıklar ve Kaynaklar:

Kuruluşun varlıkları, likiditesi, stoklar, taşınabilir varlıklar, patentler, markalar ve fikri mülkiyet gibi değerli kaynakları değerlendirilmelidir.

Operasyonel Verimlilik:

İşletme süreçleri, maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik analiz edilmelidir.

Rekabet ve Pazar Analizi:

Pazar rekabeti, rekabet avantajları ve pazar pozisyonu göz önüne alınmalıdır.

Yasal ve Regülatif Durum:

Kuruluşun yasal ve regülatif uyumluluğu, olası yasal sorunlar veya gelecekteki düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Müşteri Tabanı ve Müşteri Sadakati:

Müşteri tabanının büyüklüğü, sadakati ve tekrarlayan iş fırsatları önemlidir.

Yönetim Ekibi ve İnsan Kaynakları:

Yönetim ekibi, liderlik yetenekleri ve çalışanların nitelikleri göz önüne alınmalıdır.

Teknolojik Altyapı ve İnovasyon Yetenekleri:

Kuruluşun teknolojik altyapısı ve inovasyon kapasitesi, rekabet avantajı sağlayabilir.

Risk Faktörleri:

İşletmenin karşılaşabileceği operasyonel, finansal ve endüstri riskleri değerlendirilmelidir.

Gelecekteki Nakit Akışları ve Tahminler:

Gelecekteki nakit akışları ve mali tahminler, belgelendirme kuruluşunun değerlemesinde önemlidir.

Şirket Satın Alma Süreçleri

Stratejik Hedef Belirleme:

Şirket satın alma amacınızı ve stratejik hedeflerinizi belirleyin.

Hedef Şirket Belirleme:

Potansiyel hedef şirketleri araştırın ve uygun olanları seçin.

İlk Temas ve İfade İstemi:

Hedef şirketle iletişime geçin ve satın alma isteğinizi ifade edin.

Müzakereler ve Due Diligence:

Fiyat ve şartlar üzerine müzakereler yapın. Due diligence süreci ile şirketin finansal, yasal ve operasyonel durumunu inceleyin.

Sözleşme Hazırlığı ve Onaylama:

Satın alma sözleşmesini hazırlayın ve taraflar arasında onaylayın.

Kapanış ve Entegrasyon:

Satın alma işlemini tamamlayın ve hedef şirketi mevcut işinize entegre edin.

Hukuki ve Mali Danışmanlık:

Şirket satın alım sürecinde bir avukat ve finansal danışmanın yardımı büyük önem taşır.

Yasal ve Regülatif Uyumluluk:

Her ülkenin ve sektörün farklı yasal ve regülatif gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlere uygun hareket etmek gerekmektedir.