Güvenilir Salon Belgelendirme Programı

Güvenilir Salon, Sertifike Kalite ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiş bir belgelendirme programıdır. ‘Salon’ hizmetleri sunan her türden işletmenin, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin denetlenmesine dayanmaktadır.

Sertifike, Güvenilir Salon belgelendirme programı çerçevesinde, hizmet sağlayan kuruluşları tarafsızlık ilkesine dayanacak şekilde denetler ve belgelendirme devam ettiği sürece Güvenilir Salon belgesine hak kazanmış firmaların, piyasadan gelebilecek her türlü şikayet ve itiraz mekanizmasını da içinde barındıracak şekilde işletir.

Sektöre tarafsız ve duyarlı bir bakış açısı katarak güvenilirlik unsurunun artırılması ve bu belgeyi edinebilen Güvenilir Salonların, müşteri sadakat ve memnuniyet oranını artırması amaçlanmaktadır. Sertifike, bu alanda gerçekleştireceği kamuya açık eğitimlerle sektörde bilgi seviyesini yukarı taşımayı ve salon faaliyetleri altında hizmet sunan firmalar arasındaki haksız rekabetin denetim altına alınmasıyla sektörün kalkınmasına fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Belgelendirme Programının Detayları

Belgelendirme programı basitçe Başvuru – Denetim – Belgelendirme şeklinde sınıflandırılan 3 aşamadan oluşmaktadır.

BAŞVURU

 • İlk İletişim Başvuru
 • Sözleşme
 • Ödeme

DENETİM

 • Denetim Planlama
 • Denetim
 • Düzeltici Faaliyetler

BELGELENDİRME

 • Komite
 • Belgenin Yayınlanması
 • Belgenin Devamlılığının Sağlanması

Güvenilir Salon Belgelendirme Sürecimiz

 1.  Başvuru ve Ön Değerlendirme: Güzellik salonları, web sitemiz üzerinden Güvenilir Salon Belgelendirme programımıza başvurabilir. Başvuru sürecimiz, salonun temel bilgilerini ve mevcut hijyen uygulamalarını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
 2.  Detaylı Denetim: Başvuruları takiben, Sertifike denetim ekiplerimiz, salonun yerinde denetimini gerçekleştirir. Bu denetim, hijyen standartları, çalışanların eğitimi, ekipmanların bakımı ve müşteri güvenliği gibi kriterleri kapsar.
 3.  Belgelendirme ve Raporlama: Denetim sonucunda, standartlarımıza uygun bulunan salonlara “Güvenilir Salon” belgesi verilir. Bu belge, salonların müşterilerine sunduğu yüksek standartların bir göstergesidir.
 4.  Sürekli Destek ve Yeniden Değerlendirme: Belgelendirme sonrası, salonlarla sürekli iletişim halinde kalarak destek sunuyor ve periyodik olarak yeniden değerlendirme yapıyoruz.
 5.  Müşteri Şikayetleri ile Proaktif Yaklaşım: Müşterilerden gelen herhangi bir şikayet, bize doğrudan bildirilebilir. Bu şikayetler, salonların standartlarını sürdürüp sürdürmediğini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Gerekli durumlarda, ek denetimler ve düzeltici aksiyonlar planlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Güvenilir Salon Belgesi

Güvenilir Salon Belgesi, Sertifike tarafından mevcut mevzuata ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmiş bir soru listesi ve saha denetimlerinde objektif deliller ışığında yapılan değerlendirme sonucu alınan ve belge sahibinin denetim esnasında belirtilen şartları taşıdığını belgeleyen bir belgedir.

Belge süresi 1 yıl olup belgenin sürdürülmesi yıllık yapılacak ara denetimlerde şartların korunuyor olmasına ve salonunun denetim dışında da bu uygunluğu sürdürüyor olmasına bağlıdır.

Güvenilir Salon Belgesi Nedir?

Güvenilir Salon Belgesi, Sertifike tarafından mevcut mevzuata ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmiş bir soru listesi ve saha denetimlerinde objektif deliller ışığında yapılan değerlendirme sonucu alınan ve belge sahibinin denetim esnasında belirtilen şartları taşıdığını belgeleyen bir belgedir.

Belge süresi 1 yıl olup belgenin sürdürülmesi yıllık yapılacak ara denetimlerde şartların korunuyor olmasına ve salonunun denetim dışında da bu uygunluğu sürdürüyor olmasına bağlıdır.

Güvenilir Salon Belgesine Nasıl Başvurabilirim?

Güvenilir Salon Belgesi için ön başvurular www.guvenilirsalon.com.tr sitesi üzerinden Güvenilir Salon Ön Başvuru Formu doldurularak yapılabilir.

Güvenilir Salon hakkında daha fazla bilgi almak için Sertifike uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Verilen bilgiler ışığında yapılan ön denetim sonrası uygun görülen güzellik salonlarına bilgilendirme yapılır.

Başvurum Kabul Edildikten Sonra Süreç Nedir?

Bilgilendirme sonrası salona sözleşme, taahhüt formu ve kontrol listesi gönderilir. Taahhütname ve kontrol listesi şartlarını sağlayabildiğini teyit eden salonlar ile sözleşme imzalanarak denetim tarihi belirlenir.

Denetim Süreci Nasıl İşliyor?

Denetimler 10 personele kadar personel çalışan firmalarda 1 gün olarak yapılmaktadır. Faaliyetlerin kapsamına göre, Sertifike gereklilik görmesi durumunda ek adam/gün süresi ekleyebilir.

Denetimler daha önce salona verilmiş kontrol listeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarının mevzuata uygunluk açısından incelenmesi esası ile yapılmaktadır. Denetçi kontrol listelerine uygunluğu beyan ile değil objektif kanıtlarla (her türlü doküman, yazılım, kayıt, sertifika vb.) ispatlanmasını beklemektedir. Tespit edilmesi halinde uygunsuzluklar yazılı raporlar aracılığıyla müşteriye sunulur.

Uygunsuzluk tespit edilmeyen veya tespit edilen uygunsuzlukları belirlenen süre içerisinde gideren işletmeler için denetçi tarafından uygunluk raporu oluşturulur.

Belgelendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Denetçi tarafından belgelendirilmesi yönünde görüş bildirilen raporlar belgelendirme karar komitesine sunulur. Komite, yapılan değerlendirmeler sonrası belgenin yayınlanıp yayınlanmayacağı kararını verir.

Belge yayınlama kararı verilen kuruluşa Güvenilir Salon Uygunluk Belgesi düzenlenir.

Belgesi yayınlanan kuruluş http://www.guvenilirsalon.com.tr sitesinden ilan edilir. Belge yayınlanması ile beraber kuruluş “Güvenilir Salon” ibaresi ve logolarını logo kullanım sözleşmesinde belirlenen esaslara uygun olarak web sitesinde, işletme içerisinde, yazılı ve görsel basın tanıtımlarında kendi şirket/salon adı ile birlikte olmak şartı ile kullanabilir.

Denetçiler Kimlerdir?

Denetimler Sertifike’nin denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Denetçiler, üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmuş ve Sertifike Güvenilir Salon Belgelendirme Programına göre eğitimleri tamamlanmış kişilerdir.

Belgenin Geçerliliği Kaç Yıldır?

Güvenilir Salon Uygunluk Belgesi yayınlandıktan 1 yıl sonrasına kadar geçerlidir. 1 yılın sonunda işletme, belgesinin devamını sağlamak için sertifika geçerlilik süresinin dolmasına en geç 1 ay öncesinden Sertifike’ye belge yenileme başvurusu yapmak durumundadır.

Belgelerin geçerlilik tarihleri http://www.guvenilirsalon.com.tr adresi üzerinden yayınlanır.